Branimir Janković, “Mijenjanje sebe same. Preobrazbe hrvatske historiografije kasnog socijalizma”


Krajem prosinca 2016. godine objavljena je knjiga Branimira Jankovića Mijenjanje sebe same.  Preobrazbe hrvatske historiografije kasnog socijalizma (Zagreb: Srednja Europa, 2016, 293 str.), koja je njegov priređeni doktorski rad obranjen krajem 2014. godine.


 


 


Branimir Janković


 


Mijenjanje sebe same.  Preobrazbe hrvatske historiografije kasnog socijalizma


 


Zagreb: Srednja Europa, 2016, 293 str.


 


 


Knjiga obrađuje teorijske i metodološke preobrazbe hrvatske historiografije kasnog socijalizma, s naglaskom na 1970-e i 1980-e kao ključne godine kada se one zbivaju. Preobrazbe se očituju u usmjerenju prema povijesti društva i teorijsko-metodološkoj pluralizaciji hrvatske historiografije uvođenjem novih pristupa i poddisciplina na tragu suvremene europske i svjetske historiografije. Zbog toga je poseban fokus stavljen na povjesničare i povjesničarke koji su zagovarali teorijske i metodološke preobrazbe, kao i na reakcije hrvatskih i jugoslavenskih povjesničara na njihova zagovaranja. Knjiga se osim toga bavi marksizmom, recepcijom francuskih Anala i poddisciplinama poput ekonomske historije, historijske demografije, historije žena i historije svakodnevice u hrvatskoj historiografiji. U posebnim poglavljima analiziraju se teme Francuske revolucije i (po)buna kao što je seljačka buna 1573. godine u hrvatskoj historiografiji i kulturi.


Branimir Janković na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaje o povijesti historiografije i suvremenoj historiografiji, Francuskoj revoluciji, Ruskoj revoluciji i javnoj povijesti.


 


Izvor: http://www.srednja-europa.hr/


https://www.facebook.com/pages/Srednja-Europa/108077195878764?fref=ts


  


SADRŽAJ


 


Predgovor


 


1. Uvod               


Opće napomene             


Definiranje istraživačkih pitanja i teorijske i metodološke podloge istraživanja    


Konteksti hrvatske historiografije u socijalističkoj/komunističkoj Jugoslaviji         


Marksizam u hrvatskoj historiografiji      


Obilježja literature o marksizmu u hrvatskoj historiografiji nakon 1990. godine   


Uvjeti odnosa prema marksizmu u hrvatskoj historiografiji nakon 1990. godine  


Kako istraživati marksizam u hrvatskoj historiografiji?     


Teorijski i metodološki aspekti prisutnosti marksizma u hrvatskoj historiografiji


               


2. Zagovaranje teorijskih i metodoloških preobrazbi u hrvatskoj historiografiji 1970-ih i 1980-ih godina               


Uvodne napomene       


Pomaci u hrvatskoj poslijeratnoj historiografiji  


Smjerovi zagovaranja teorijskih i metodoloških preobrazbi u hrvatskoj historiografiji 1970-ih i 1980-ih godina      


Recepcija Anala kao dio zagovaranja preobrazbi               


Dinamika prisutnosti i odsutnosti zagovaranja teorijskih i metodoloških preobrazbi u određivanju zadataka hrvatske historiografije   


Knjiga Historijska znanost kao mjesto etabliranja zagovaranja teorijskih i metodoloških preobrazbi


Intenzivnije usmjeravanje zagovaranja teorijskih i metodoloških preobrazbi prema hrvatskoj i jugoslavenskoj historiografiji               


Uključivanje drugih povjesničara u zagovaranje teorijskih i metodoloških preobrazbi


Nastojanje za primjenom zagovaranja preobrazbi u reprezentativnim sinteznim djelima jugoslavenske historiografije   


 


3. Učinci zagovaranja teorijskih i metodoloških preobrazbi hrvatske historiografije


Reakcije povjesničara na zagovaranja teorijskih i metodoloških preobrazbi          


Pitanje odnosa prema matičnoj i inozemnoj historiografiji           


Kolektivne reakcije na zagovarane preobrazbe 


Teorijska i metodološka pluralizacija hrvatske historiografije       


Ekonomska historija      


Kvantitativne metode   


Historijska demografija


Historija žena    


Historija svakodnevice  


Teorijska i metodološka razina hrvatske historiografije 1970-ih i 1980-ih godina  


Značenje i dosezi zagovaranih teorijskih i metodoloških preobrazbi hrvatske historiografije         


 


4. Primjer Francuske revolucije u hrvatskoj historiografiji. Mjesto teorijske i metodološke problematike u okvirima promoviranja jedne inozemne teme ideološkog značenja          


Uvodne napomene       


Mehanizmi prenošenja Francuske revolucije u socijalističku Jugoslaviju 


Politika prevođenja i objavljivanja o Francuskoj revoluciji. Između državne politike i pojedinačnog djelovanja     


U potrazi za domaćim jakobincima          


Uvođenje Anala u problematiku Francuske revolucije    


Kritike marksističkog tumačenja i pluraliziranje interpretacija i metodološkog proučavanja Francuske revolucije u jugoslavenskoj historiografiji     


Kako se odrediti prema Francuskoj revoluciji povodom njezine 200. obljetnice?


Pad interesa za Francusku revoluciju nakon raspada socijalističke Jugoslavije


               


5. Primjer „buna i otpora“ u hrvatskoj historiografiji. Teorijska i metodološka obilježja proučavanja jedne domaće teme ideološkog značenja     


Uvodne napomene       


Obilježja kontinuiteta u bavljenju bunama          


Bavljenje seljačkom bunom 1573. godine povodom 400. obljetnice


Primjeri bavljenja drugim bunama i društvenim pokretima          


Zastupljenost teorijske i metodološke problematike u obradi seljačkih buna i društvenih pokreta             


Zaključne napomene    


 


6. Zaključak


               


7. Literatura      


 


8. Kazalo osobnih imena


 

 

Odgovori