Znanstveno-stručni skup “Demokršćanstvo: izvori, postignuća i perspektive”

Nacrt programa

15.10.2021.

9:30 – Pozdravni govori
Prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta
Karlo Ressler, zastupnik u Europskom parlamentu
Holger Haibach, direktor Ureda zaklade Konrad Adenauer u Hrvatskoj

10:00 – Izvori, obilježja i razvoj demokršćanstva
Temeljne ideje i načela demokršćanstva – dr. sc. Jakov Žižić
Kršćanstvo i demokracija – prof. dr. sc. Željko Tanjić
Uloga demokršćanstva u oblikovanju poslijeratne europske politike i političkih institucija – Davor Ivo Stier, zastupnik u Hrvatskom saboru

11:15 – Povijesno iskustvo demokršćanstva u Hrvatskoj
Demokršćanstvo Stjepana Radića – Marijana Petir, zastupnica u Hrvatskom saboru
Odnos Katoličke crkve prema demokršćanstvu na primjeru Glasa Koncila – doc. dr. sc. Anto Mikić
Transformacija HDZ-a u demokršćansku stranku na Drugom općem saboru 1993. godine – izv. prof. dr. sc. Ivica Miškulin

12:30 – Ručak

14:00 – Demokršćanstvo pred izazovima drugih ideologija
Demokršćanstvo i socijaldemokracija – dr. sc. Stjepan Lacković
Demokršćanstvo i liberalizam – doc. dr. sc. Stjepo Bartulica
Demokršćanstvo i populizam – prof. dr. sc. Berto Šalaj

15:15 – Demokršćanski akteri i politike
Demokršćanski model političke ekonomije i socijalne države – prof. dr. sc. Zdenko Babić i doc. dr. sc. Danijel Baturina
Demokršćanstvo i načelo supsidijarnosti u zdravstvenom pravu i politici Europske unije – doc. dr. sc. Tomislav Sokol
Demokršćanske stranke i demografska politika: komparativna analiza CDU-a i HDZ-a – prof. dr. sc. Sebastian Kießig i doc. dr. sc. Tado Jurić

16.30 – Pauza za kavu

17.00 – Demokršćanstvo, država i demokracija
Demokršćanstvo i država – prof. dr. sc. Tihomir Cipek
Aktualna etička pitanja i izazovi demokracije – prof. dr. sc. Jerko Valković
Budućnost demokršćanstva – Karlo Ressler, zastupnik u Europskom parlamentu

18.00 – Zaključna rasprava

Organizatori:
Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu
Ured zastupnika u Europskom parlamentu Karla Resslera
Zaklada Konrad Adenauer


Izvor:


Odgovori