Predstavljanje 9. sveska Hrvatskoga biografskoga leksikona

Leksikografski zavod Miroslav Krleža predstavit će deveti svezak Hrvatskoga biografskoga leksikona (Lo–Marj) u četvrtak, 14. listopada u 13 sati (Frankopanska 26, Zagreb).

O knjizi će, uz pozdravne riječi glavnog ravnatelja Leksikografskoga zavoda dr. sc. Brune Kragića i ravnatelja dr. sc. Filipa Hameršaka i kraći glazbeni program (ansambl Antiphonus), govoriti članice Uredničkoga vijeća akademkinja Nella Lonza i doc. dr. sc. Štefka Batinić te glavni urednik mr. sc. Nikša Lučić

Hrvatski biografski leksikon dugoročan je i opsežan leksikografski biobliografski projekt. Riječ je o nacionalnoj biografskoj enciklopediji kakva je i u većim kulturama izniman pothvat. Sadržava životopise Hrvata koji su ostavili znatan trag u svojoj zemlji i svijetu te pripadnika drugih naroda koji su sudjelovali u životu hrvatskih zemalja, kontekst u kojem su djelovali te opis njihovih postignuća.

Dosad je objavljeno osam svezaka (A–Li) s ukupno 11 423 članka. Glavni urednik prvoga sveska (A–Bi, 1983) bio je Nikica Kolumbić, drugoga (Bj–C, 1989) Aleksandar Stipčević, a od trećega do osmoga sveska glavni je urednik bio Trpimir Macan (Č–Đ, 1993; E–Gm, 1998; Gn–H, 2002; I–Kal, 2005; Kam–Ko, 2009; Kr–Li, 2013). Od 2014. projekt vodi Nikša Lučić.

Hrvatski biografski leksikon ONLINE!


Izvor:

https://mvinfo.hr/clanak/predstavljanje-hrvatskoga-biografskoga-leksikona


Odgovori