Dubrovački medijski dani – Dubrovnik jučer, danas i sutra

Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja HAZU i Razred za prirodne znanosti HAZU suorganizatori su 15. međunarodne znanstvene konferencije Dubrovački medijski dani (DMD) održane 1. i 2. listopada u organizaciji Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku, u Sveučilišnom kampusu.

Tema ovogodišnje Konferencije bila je

„30 godina od napada na Dubrovnik: Politički, komunikološki i kulturološki aspekti grada pod opsadom“

kao dio programa  obilježavanja 30. obljetnice herojske obrane Dubrovnika u Domovinskom ratu u organizaciji Grada Dubrovnika.

PROGRAM KONFERENCIJE


Izvor:


Odgovori