Javno predavanje VIII. | Suzana LEČEK: „’Bog čuva Jugoslaviju!’ Politika na novčanicama Kraljevine SHS / Jugoslavije“

Gradska knjižnica Slavonski Brod, 8. listopada 2021.


Novcem plaćamo, a slikom na novčanici pokazujemo koje su vrijednosti u našem društvu najvažnije. Ovu simboličnu poruku nalazimo na novcu od njegova postanka pa do novčanica kojima se služimo danas. Budući da prikaz na novcu sažima ideje koje neko društvo ima o sebi, istraživačima povijesti je izvrsno vrelo za bolje razumijevanje odnosa moći u državi koja ga je izdavala. U ovom slučaju istražili smo kako je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca / Jugoslavija (1918.-1941./1945.) na svojim novčanicama predstavila sebe i to vlastitim građanima i svijetu. Oba su aspekta važna. Prvi, jer se drži kako bi novac onime što prikazuje trebao pojačati kod stanovništva osjećaj pripadanja toj državi (naciji). Drugi, jer se novcem država mora predstaviti kao dio međunarodne zajednice. Novac stoga uvijek sadrži simbole koji omogućuju oboje: ima nešto specifično za identitet države koja ga izdaje, a s druge univerzalne simbole razumljive svima. Ova druga simbolika u načelu nije problematična, pa tako sve novčanice iz toga razdoblja, uključivo i one u Kraljevini SHS / Jugoslaviji, sadrže općepoznate alegorije. Međutim, simboli koji bi trebali predstaviti identitet države posvuda pred izdavače novca postavljaju brojna pitanja. U višenacionalnoj i tek stvorenoj Kraljevini SHS ta su pitanja bila posebno teška, a analiza je pokazala kako se na njih nije našao zadovoljavajući odgovor. Kao prvo, nije učinjeno ono što je bilo osnovno, a to je predstaviti složeni nacionalni sastav države. Umjesto ravnoteže simbola raznih nacija, barem onih priznatih, uspostavljena je apsolutna dominacija srbijanskih povijesnih simbola. Kao drugo, na njima se ne pojavljuje „narod“. Tada je to bio novi zahtjev, ali postao je glavnim pravilom 20. stoljeća. Pri tome se misli na prikaze istaknutih pojedinaca čija su postignuća zadužila naciju i državu (posebice u znanosti i kulturi) kao i na prikaze pojedinih društvenih skupina (seljaka, radnika, žena i drugo). Umjesto uvođenja važnih osoba izvan politike, na novčanicama Kraljevine javljaju se jedino vladari kuće Karađorđević. Umjesto prikaza društva (seljaci se, doduše, pojavljuju povremeno) dominiraju prikazi države i njene moći. Iako se izborom ikonografije na novčanicama država nastojala prikazati stabilnom, jakom i gospodarski naprednom, pokazala je svoju pravu narav: prenaglašenu ulogu države, dominaciju srbijanske elite, potiskivanje drugih nacija i zanemarivanje socijalne strukture.


Izvor:


Odgovori