VI. kongres hrvatskih povjesničara (Rijeka, 29. IX. – 2. X. 2021.)

Objavljen je program VI. kongresa hrvatskih povjesničara koji će se održati u Rijeci, u razdoblju od 29. rujna do 2. listopada 2021. godine. Kongres će se održati uživo na Filozofskom fakultetu u Rijeci.
Odgovori