Javno predavanje VI. | Milan VRBANUS: „Trgovački promet na tridesetnici Brod od studenoga 1719. do kraja lipnja 1721.”

Gradska knjižnica Slavonski Brod – ponedjeljak, 13. rujna 2021. u 11:00 sati.


Tridesetnica Brod bila je jedna od graničnih tridesetnica na putu prema Bosni, odnosno Osmanskom Carstvom. Na ovoj su tridesetnici osmanski trgovci iz bosanskog ejaleta ulazili u Habsburšku Monarhiju. Analizirajući zapisnike ove tridesetnice utvrdio sam da je u razdoblju od studenog 1719. do lipnja 1721. carinjenju, odnosno pregledu robe pristupilo 131 trgovac iz Osmanskog Carstva i Habsburške Monarhije. Međutim, analizom zapisnika tridesetnice u Mitrovici utvrdio sam da je tadašnji brodski tridesetničar varao Dvorsku komoru, odnosno Habsburšku Monarhiju. Naime, na temelju zapisnika mitrovačke tridesetnice od 1719. do 1721. utvrdio sam da brodski tridesetničar nije unio podatke o pregledu robe za 38 trgovaca iz Broda i drugih naselja, što je gotovo 2/9 svih trgovaca koji su pristupili brodskoj tridesetnici (22,48 %). Pri tome je brodski tridesetničar tijekom 19 mjeseci svog djelovanja oštetio Dvorsku komoru za 50,81½ forintu komorskih prihoda. Stoga sam te trgovce uvrstio među trgovce koji su navedeni u zapisniku brodske tridesetnice.
Na ovom predavanju bit će prikazana trgovačka aktivnost brodski trgovaca, kao i trgovaca iz drugih dijelova Habsburške Monarhije te trgovaca iz Osmanskog Carstva, koji su pristupili brodskoj tridesetnici. Pri tome ću prikazati dopremljenu robu kojom su trgovali pojedini trgovci, način transporta, vrijednost robe te mjesto otpreme nabavljene robe.
Pregledu robe na brodskoj tridesetnici pristupilo je najviše trgovaca s područja Habsburške Monarhije, a manje trgovaca s područja Osmanskog Carstva. Među trgovcima iz Habsburške Monarhije najviše ih je bilo iz Broda i slavonske Vojne krajine.
Većina trgovaca robu je dopremala kopnenim putem, a tek je manji broj trgovaca robu transportirao je robu rijekom Savom, uglavnom nizvodno, a samo rijetko uzvodno. Većina trgovaca dopremala je robu manje vrijednosti, a samo manji dio trgovaca dopremio je robu veće vrijednosti (više od 200 forinti).


Izvor i pozivnica:


Odgovori