Hrvatska udruga nastavnika povijesti: Podrška kolegicama i kolegama iz Udruženja za društvenu istoriju – Euroclio

Podrška kolegicama i kolegama iz UDI

Tijekom protekloga tjedna kolegice i kolege iz srpskoga Udruženja za društvenu istoriju (UDI) bili su izloženi raznim pritiscima preko medija i društvenih mreža zbog organiziranja seminara za nastavnike povijesti o korištenju materijala MKSJ za poučavanje o povijesti devedesetih u suradnji s Programom mehanizma za informisanje (PMI).

UDI je na svojim stranicama objavio reakciju.

EUROCLIO je izdao proglas u kojem izražava solidarnost s kolegama iz UDI.

Poučavanje nedavne povijesti pred nastavnike postavlja specifične izazove zbog političkog i društvenog značaja tih tema. HUNP je u proteklih godinu dana surađivao s Mehanizmom u organiziranju webinara za nastavnike povijesti. Također je surađivao s agencijom SENSE na sličnoj temi. Smatramo kako je za obrazovanje informiranih i odgovornih gađana izuzetno važno ovim temama pristupati nepristrano i multiperspektivno te u skladu s proglasom EUROCLIO-a o kvalitetnoj nastavi povijesti, građanskom odgoju i obrazovanju te baštinskoj edukaciji. Nažalost, ovakav pristup koji preispituje dominantni narativ nerijetko dovodi nastavnike povijesti u rizičan položaj.

Stoga Hrvatska udruga nastavnika povijesti u potpunosti podržava kolegice i kolege iz UDI u njihovim nastojanjima da unaprijede nastavu povijesti.

Upravni odbor HUNP-a


Izvor:


Dodatne informacije:


Nema istorije bez Haga: Pretnje nastavnicima iz Srbije zbog obuke o sudskoj arhivi

https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-istorija-hag-ud%C5%BEbenici/31440198.html


Haranga u Srbiji protiv Udruženja za društvenu istoriju

https://www.historiografija.ba/article.php?id=585


Podrška kolegama u Srbiji

https://www.historiografija.ba/article.php?id=606


Udruženje za društvenu istoriju – Euroclio

https://udieuroclio.edu.rs/

https://www.facebook.com/UdruzenjeZaDrustvenuIstorijuEuroclio/


Odgovori