Historiografsko mišljenje: Christian Axboe Nielsen o prevladavajućem povratku shvaćanju povijesti koje izbjegava suočavanje s prošlošću

“Bojim se da se i na međunarodnom planu vraćamo primitivnom shvatanju istorije, prema kojem pre svega političari a i obični ljudi misle da je svrha njenog učenja, zapravo, u tome da se stalno fokusiramo isključivo na ono što je pozitivno za državu i narod”, kaže Nilsen dodajući da u tom slučaju nema suočavanja sa prošlošću.

“Onda ni u Americi, ni u Danskoj niti na Balkanu nećemo se baviti svojim zločinima nego ćemo uvek samo MI biti u pravu i da za sve naše probleme ili barem većinu – krivi su naši agresivni i zločesti susedi. Ako krenemo u tom smeru onda mislim da se crno piše ne samo bivšoj Jugoslaviji, nego i Evropskoj uniji i drugim delovima sveta”, smatra Nilsen.


Cijeli intervju dostupan je na poveznici:

https://www.slobodnaevropa.org/a/christian-nielsen-rat-balkan-genocid-hag/31405235.html


Na intervju je uputio portal Historiografija.ba na poveznici:

https://www.historiografija.ba/article.php?id=568


Odgovori