Izložba “Lissa na razmeđi Jadrana: talijanska vlast na Visu 1918.-1921.”

Otvaranje izložbe “Lissa na razmeđi Jadrana: talijanska vlast na Visu 1918.-1921.” povodom 100 godina od odlaska Talijana.

Grad Vis i Ogranak Matice hrvatske u Visu organiziraju izložbu u Arheološkoj zbirci Issa u tvrđavi Batarija. Otvaranje izložbe je 27.8. 2021. godine u 20:00 sati, dok su autori izložbe studenti povijesti (FFZg) Nikola Ostojić i Vinko Udiljak te kolekcionar Anđelo Miklić.

Izložba prati tijek od početka Prvog svjetskog rata u Dalmaciji i Visu, preko političkih strujanja Talijana sve do načina života za vrijeme okupacije iznoseći pred Vas fotografije, litografije, novinske članke, uniforme i druge sadržaje. Uz izložbu je tiskan popratni katalog.


Odgovori