Polemički članak Mirjane Kasapović “Bošnjačke politike povijesti: genocid kao sudbina”

“Srž suvremenih bošnjačkih politika povijesti čine naracije o povijesti bosanskohercegovačkih muslimana, odnosno Bošnjaka kao povijesti genocidâ. One su usustavljene u „paradigmu o deset genocida“ koji su nad njima počinili europski kršćani, poglavito srpski i crnogorski pravoslavci te hrvatski katolici, od Bečkog rata s kraja 17. do rata u Bosni i Hercegovini s kraja 20. stoljeća. Prema toj paradigmi, Hrvati su počinili četiri velika genocida nad muslimanima, odnosno Bošnjacima. Te su naracije nacionalistički samoviktimizacijski mitovi koji se zasnivaju na ignoriranju historijskih činjenica i njihovih znanstvenih interpretacija. Iz politološke perspektive, posebno je pogubno ignoriranje znanstvenih pojmova i tipologija političkog nasilja i nasilnih sukoba te podvođenje gotovo svih vrsta zločina pod pojam genocida.”


https://hrcak.srce.hr/256165


Anali Hrvatskog politološkog društva: časopis za politologiju, Vol. 18 No. 1, 2021. (online first)

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=20359


Odgovori