Husnija Kamberović, “Historija porodice Alibegović”

Udruženje za modernu historiju iz Sarajeva je objavilo knjigu „Historija porodice Alibegović: transformacija iz begovske zemljoposjedničke i modernu građansku porodicu“ u kojoj Husnija Kamberović pokazuje model po kojem su se Alibegovići uvrstili u modernu građansku porodicu krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Riječ je o porodici koja je obavljala dužnost kapetana Kobaške kapetanije. Nakon ukidanja kapetanija, članovi ove prodice su se počeli baviti trgovinom, a jedan dio je sredinom 19. stoljeća preselio u Dereventu i uspješno je nastavio graditi svoj građanski život. To uključivanje u trgovinu je omogućilo ovoj porodici da izbjegne sudbinu mnogi velikih begovskih zemljoposjedničkih porodica koje su već krajem 19. stoljeća, zbog povijesnih okonosti i gubitka zemljišnih posjeda, počele strmoglavo propadati.

U ovoj knjizi se pokazuje čime su sve trgovali članovi ove porodice, kakva je bila politička aktivnost u širem društvenom kontekstu, ali se obrađuje i privatni život pojedinih članova, porodične mreže i slično. Porodica Alibegović je zahvalna za istraživanje i zbog toga što pokazuje koliko su begovske porodice bile uhvaćene u čvrstu mrežu porodičnih veza. Alibegovići su bili u porodičnim vezama sa Gradaščevićima, bijeljinskim Pašićima, dubičkim Cerićima, travničkim Ibrahimpašićima. Pokazuje se da su te bračne veze bile višestruke i ponavljale su se u nekoliko generacija.

Dijelovi knjige sadrže i neke dramatične događaje iz historije ove porodice koji mogu postati osnova za nove knjige (zagonetno ubistvo ili privatni život pojedinih članova porodice, sukobi u lokalnoj zajednici sa drugom, moćnom derventskom porodicom Begović oko izgradnje Prkos kuće i slično).

Osnovu izvorne građe za ovu knjigu čini trgovačka prepiska članova porodice Alibegović koja se čuva u Historijskom arhivu u Sarajevu. Međutim, zbog velikih oštećenja mnoga pisma je bilo nemoguće pročitati. Osim toga, dio građe potječe i iz Arhiva Bosne i Hercegovine, prije svega iz fondova Agrarne direkcije i Vrhovnog šerijatskog suda.

Sadržaj i Predgovor mogu se čitati Ovdje.

Knjigu je moguće kupiti kod Udruženja za modernu historiju slanjem e-maila: umhissarajevo@gmail.com


Izvor:  https://www.historiografija.ba/article.php?id=456


Odgovori