Poziv za prijavu na znanstveni skup „Lokalni mediji u Hrvatskom proljeću“ (Sveučilište Sjever, Koprivnica, 6. prosinca 2021.)

Godine 2021. obilježava se pedeseta godišnjica Hrvatskog proljeća, koje je upravo 1971. doživjelo svoj vrhunac, a krajem iste godine i slom.

Tim povodom na Sveučilištu Sjever u Koprivnici organizira se znanstveni skup „Lokalni mediji u Hrvatskom proljeću“ planiran za 6. prosinca 2021. godine. Ovisno o razvoju epidemiološke situacije odlučit će se o formi konferencije – najvjerojatnije u hibridnom obliku kako bi se omogućilo i online sudjelovanje. Dio izlaganja sa skupa bit će objavljen u zasebnom bloku, u časopisu Podravina.

Tijekom Hrvatskog proljeća upravo su mediji igrali značajnu ulogu, a novinari se često našli na prvoj crti kada je bilo u pitanju propagiranje reformskih trendova ili na udaru kada su u pitanju bile posljedice osude proljećara u Karađorđevu. To se odnosi kako na medije koji su izlazili na republičkoj razini, tako i na lokalne medije. U pojedinim sredinama, naravno, o mnogo čemu ovisilo je i prvo i potonje. Ponajprije je to bilo vezano uz personalni sastav novinskih redakcija, ali i lokalne odnose moći. Bez obzira na lokalne specifičnosti, Hrvatsko se proljeće snažno odrazilo na lokalne medije te utisnulo snažan pečat i na razvoj lokalnih listova i na sudbine mnogih novinara.

Cilj je ove konferencije preispitati pojedine slučajeve, a potom preko studija slučaja produbiti spoznaje o razvoju lokalnih medija u burnom razdoblju kraja 1960-ih i početka 1970-ih u Hrvatskoj. Dobrodošla su ne samo povijesna istraživanja, već i istraživanja s gledišta drugih struka, kao i interdisciplinarna istraživanja koja mogu doprinijeti boljem poznavanju razvoja lokalnih medija u Hrvatskoj u analiziranom razdoblju.

Prijave za sudjelovanje na konferenciji s kratkim sažetkom izlaganja (do 150 riječi) primaju se do 31. kolovoza 2021. godine na adresu: mnajbar@unin.hr


Odgovori