Jugoslovenski komunizam u međuratnom periodu: Naučni skup povodom 130 godina od rođenja Vladimira Ćopića

Konferencija “Jugoslovenski komunizam u međuratnom periodu: Naučni skup povodom 130 godina od rođenja Vladimira Ćopića”, koja će se održati 30. travnja i 1. svibnja 2021. godine, bit će prenošena uživo na Youtubeu na sljedećoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=c3NTS4ldnco&ab_channel=CulturalStudiesinSouthEastEurope


Jugoslovenski komunizam u međuratnom periodu:

Naučni skup povodom 130 godina od rođenja Vladimira Ćopića


Yugoslav Communism in the Interwar Period:

A Conference Marking the 130th Anniversary of the Birth of Vladimir Ćopić


30. april – 1. maj 2021.

Satnica je rađena po UTC+2 (Srednjoevropsko letnje vreme)

All times are UTC+2 (Central European Summer Time)

Paneli 2 i 5 su na engleskom, a 1, 3 i 4 na hrvatskom ili srpskom jeziku

Panels 2 and 5 are to be held in English, and panels 1, 3, and 4 in the

Croatian or Serbian language

Vrijeme izlaganja je 15 minuta

Exposition time is 15 minutes


Organizator: UNIRI projekt “Riječki krajobrazi sjećanja”

Organisation: UNIRI project “Rijeka Memoryscapes”


30. april

Panel 1 Moderator: Ivan Jeličić


14:00 Stjepan Matković

(Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, HR)

“Mladohrvatski korijeni Vladimira Ćopića i put prema komunizmu”


14:15 Željko Karaula

(Zavod HAZU Bjelovar, Bjelovar, HR)

“Vladimir Ćopić i Miroslav Krleža – jedno dugo prijateljstvo”


14:30 Stefan Gužvica

(Univerzitet u Regenzburgu, Regenzburg, DE)

“Vladimir Ćopić, Titova nesuđena desna ruka”


14:45 Diskusija


15:15 Pauza


Panel 2 Moderator: Stefan Gužvica


15:45 Ana Rajković

(Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, HR)

“The Activism of Communist Women in Interwar Yugoslavia”


16:00 Ivan Simić

(Karlov univerzitet, Prag, CZ)

“‘The Only Road to a Full Liberation of Women’: Yugoslav Communist Women and Their Soviet Mentors.”


16:15 Minja Bujaković

(Centralnoevropski univerzitet, Budimpešta/Beč, HU/AT)

“Nuances and Performances of Red: Communist Women’s Activism in the Interwar Kingdom of Yugoslavia”


16:30 Diskusija


1. maj

Panel 3 Moderator(ka): Ana Rajković


11:00 Petar Markuš

(Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, HR)

“Ekonomska problematika u radovima članova KPJ u međuratnom razdoblju”


11:15 Aleksej Timofejev

(Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, SRB)

“Vojno-politička nastava u Kominterni – evolucija ideje, degradacija ciljeva”


11:30 Antonio Grgić

(Tehničko sveučilište u Grazu, Graz, AT)

“Nacionalno pitanje u međuratnoj KPJ i izgradnja spomenika u socijalističkoj Jugoslaviji kao njezin produžetak”


11:45 Diskusija


12:15 Pauza


Panel 4 Moderator(ka): Minja Bujaković


12:45 Hrvoje Volner

(Sveučilište u Osijeku, Osijek, HR)

“Milan Vinković – politička i sindikalna djelatnost u međuratnom razdoblju”


13:00 Veljko Stanić

(Nezavisni istraživač, Beograd, SRB)

“Buntovna mladost: Mitra Mitrović o tridesetim godinama 20. veka”


13:15 Rastko Lompar

(Balkanološki institut SANU, Beograd, SRB)

“Uticaj jugoslovenskih interbrigadista na politiku Kraljevine Jugoslavije prema Španskom građanskom ratu 1936-1939.”


13:30 Diskusija


14:00 Pauza za ručak


Panel 5 Moderator: Vjeran Pavlaković


15:30 Ioannis Lainas

(University College London, London, UK)

“Interwar Crises and Socialist Response”


15:45 John Kraljic

(Nezavisni istraživač, New York, NY, USA)

“The Importance of Yugoslav Communists in North America to the Communist Party of Yugoslavia during the Interwar Period”


16:00 Ivana Hadjievska

(Nezavisna istraživačica, Bitola, MK)

“Forms of class solidarity, unionism and left political organizing among industrial workers in Vardar Macedonia (1918-1941)”


16:15 Marta Harasimowicz

(Karlov univerzitet, Prag, CZ)

“Heritage of the Pre-war History of Communist Parties in Contemporary Museums: Meanders of Public Discourse and Challenges”


16:30 Diskusija


KrajOdgovori