Amir Duranović, „Islamska zajednica u jugoslavenskom socijalizmu“

Udruženje za modernu historiju iz Sarajava najavljuje knjigu „Islamska zajednica u jugoslavenskom socijalizmu“ autora Amira Duranovića. Knjiga govori o Islamskoj zajednici u decenijama u kojima se mijenjao karakter jugoslavenske federacije, ali i snažno gradio jugoslavenski socijalizam. Spektar tema se kreće od pitanja značajnih za muslimane kao pojedince i zajednicu vjernika do bosanskohercegovačkih, jugoslavenskih pa i globalnih refleksija činjenice da u Bosni i Hercegovini stoljećima živi prepoznatljiva zajednica muslimana. To je zajednica koja je u uvjetima Drugog svjetskog rata teško stradala, ali se i uspravila u decenijama poslije njega. I u istom tom periodu osmišljavala je i kreirala sadržaje koji su svoju finalnu realizaciju doživjeli tada, šezdesetih i sedamdesetih godina 20. stoljeća, neki traju i danas, a neki su konačno realizirani baš u godinama kada je nastajao ovaj rukopis. Radi se, dakle, o zajednici kontinuiteta i prepoznatljivosti koja nadilazi bosanskohercegovački prostor.


Izvori:

http://umhis.ba/islamska-zajednica-u-jugoslavenskom-socijalizmu/

https://www.historiografija.ba/article.php?id=401


Odgovori