Nevenko Bartulin: “Dara iz Jasenovca” i mit o NDH kao ‘katoličkoj’ državi

Dovoljno je pogledati pojedine scene iz filma Dara iz Jasenovca te čitati razne reakcije i kritike o tome da bi se dobio jak dojam da je NDH bila država pod snažnim utjecajem političkog katolicizma (‘klerikalizam’). Ovakva se slika već desetljećima promovira od strane dobrog dijela srpske (pa i bivše jugoslavenske) historiografije i srpskih nacionalističkih krugova. Dobro je poznato da su jugoslavenske komunističke vlasti vidjele opasnog ideološkog protivnika u Katoličkoj crkvi (barem u prvim godinama Titove vlasti) pa je usko povezivanje ustaštva i katolicizma (naročito preko osobe zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca) bilo nužno u namjeri da se ocrni ugled Crkve u Hrvatskoj.[1] Za srpske nacionalističke povjesničare, svođenje ustaške ideologije na radikalno katoličanstvo zapravo služi – implicitno ili izričito – kao još jedan dokaz da hrvatski nacionalisti (pa i Hrvati kao narod) zapravo nemaju svoj vlastiti etno-kulturni identitet. Drugim riječima, oni samo imaju svoj klerikalizam, koji su servilno primili od Rima i Beča, i jedina stvar koja bitno razlikuje ‘katoličke Srbe’ (tj. štokavske Hrvate) od ostalih Srba jest katoličanstvo.[2] U stvarnosti, ustaški su ideolozi imali razrađenu teoriju o etničko-rasnim razlikama između Hrvata i Srba te se ustaška rasna politika prema Židovima i Romima zapravo poklapala s antisrpskim mjerama.[3]

Ima mnogo primjera koji pokazuju da NDH nije bila ‘katolička’ država, unatoč postojanju političko katoličke frakcije unutar ustaškog pokreta: od otvaranja džamije u središtu Zagreba 1944. godine do tajne rasprave Pravnog instituta NDH u istoj godini oko budućeg uvođenja univerzalnog civilnog braka u ustaškoj državi.[4] Iako su njemačke ustanove u NDH znale kritizirati ustaše zbog navodno prevelikog klerikalnog utjecaja u Hrvatskoj, nacionalsocijalisti su ipak bili svjesni da je odnos između hrvatskog nacionalizma i političkog katolicizma bio puno složeniji. Na primjer, u jednom izvještaju iz kolovoza 1942. predstavnik glavnog ureda za sigurnost Reicha (RSHA) u NDH, SS-Hauptsturmführer Rudolf Kob, dao je sljedeće objašnjenje:

‘…mora se naročito podvući, da većina Hrvata katolika ni u kojem slučaju nisu raspoloženi klerikalno. Hrvat je u prvom redu Hrvat, a onda istom katolik. Ovo se odnosi kako na seljačko, a još u većoj mjeri i na gradsko hrvatsko stanovništvo izmedju koje nesumnjivo opažaju se jake protiv religiozne struje, i to ne samo pod prošlim liberalističkim utjecajem, nego i izmedju dobrih hrvatskih nacionalista što se ispoljava još i danas u jednom anti-habsburgovskom pravcu. Veliku [je] ulogu za ovo nepobožno držanje hrvatskog stanovništva igralo anti-klerikalno-katoličko držanje od sviju Hrvata poštivanog hrvatskog nacionalnog vodja Radića, u učenju kojeg u izvjesnim osnovama opažaju se čak anti-religiozne teze’.[5]

Zanimljivo je primijetiti da je Ante Pavelić zaključio, u svojim poslijeratnim Doživljajima, kako je ‘pripadnost’ hrvatskog naroda ‘Zapadnoj rimskoj crkvi bila uviek na uštrb njegovim narodnim i državnim težnjama’.[6]

Što se tiče filma Predraga Antonijevića, neki su inozemni kritičari poput Jay Weissberga jasno označili Daru iz Jasenovca antikatoličkim (i antihrvatskim).[7] Čak su i više pozitivne recenzije filma, poput onih od strane povjesničara Hrvoja Klasića[8] i Roryja Yeomansa[9], ukazale na historiografske netočnosti poput pojave časnih sestara u jasenovačkom logoru, iako ih tamo sigurno nije bilo (kao što tamo sigurno nije visjela slika Alojzija Stepinca pokraj slike Poglavnika NDH). Klasić tvrdi da ‘nije antikatolicizam prikazati da je dio hrvatskog katoličkog klera aktivno podupirao ustaški pokret’.[10] Mogao bih se više-manje složiti s takvim stavom, ali je problem što film očito ne daje nikakve naznake da su postojale ozbiljne napetosti između Katoličke crkve i ustaša te da je dio muslimanske uleme, pa i dio evangeličkog klera, također dao podršku ustaškim vlastima. Unatoč podršci koju je dobila od dijela katoličkog klera, NDH je ipak bila ‘moderna’, sekularna država s rasnim, a ne vjerskim, zakonima. Može se dakle očekivati da će Dara iz Jasenovca produbiti mit o ‘katoličkoj’ NDH, a to ujedno znači da će film vjerojatno pojačati hrvatsko-srpske sporove, pa i ‘lijevo-desna’ prepucavanja u samoj Hrvatskoj, oko uloge Stepinca i Katoličke crkve u NDH.

Nevenko Bartulin


[1] Robin Harris, Stepinac: His Life and Times (Herefordshire: Gracewing, 2016), 1-17.

[2] Prema Srđi Trifkoviću, ustaški genocid nad Srbima je izravni nastavak ‘antisrpske’ politike koja se vodila protiv pravoslavnih graničara u Vojnoj Krajini od strane hrvatskog plemstva i Katoličke crkve. Više o tome vidjeti u: Nevenko Bartulin, ‘Srđa Trifković i njegova ‘nova’ teorija o genocidnosti hrvatske političke tradicije i kulture’, Historiografija.hr. Portal hrvatske historiografije. Objavljeno: 11.05.2020: www.historiografija.hr/?p=20857  

[3] Iako Srbi u NDH nisu službeno definirani kao ‘ne-arijci’, ustaški su ideolozi tvrdili da je veći broj Srba nearijskog odnosno prednjoazijskog rasnog podrijetla. Više o ovom pitanju vidjeti u: N. Bartulin, The Racial Idea in the Independent State of Croatia: Origins and Theory (Leiden and Boston: Brill, 2014), 203-218.

[4] Emily Greble, ‘Illusions of Justice: Fascist, Customary and Islamic Law in the Independent State of Croatia’, Past and Present, 222 (2014), 264.

[5] HDA, Arhiv Hansa Helma, XIII knjiga: kutija 36, 25. 08. 1942, 22.

[6] Ante Pavelić, Doživljaji I (Madrid: Domovina, 1968), 292.

[7] Jay Weissberg, ‘“Dara of Jasenovac” Review: A Holocaust Movie With Questionable Intentions’, Variety, Jan 25, 2021: https://variety.com/2021/film/reviews/dara-of-jasenovac-film-review-dara-iz-jasenovca-1234890745/

[8] Hrvoje Klasić,  ‘Povijesni pogled na “Daru iz Jasenovca”: Film nije antihrvatski, ali su usporedbe ustaškog logora s Olujom i Kosovom potpuno sulude’, net.hr, 23.02.2021: https://net.hr/danas/hrvatska/povijesni-pogled-na-daru-iz-jasenovca-film-nije-antihrvatski-ali-su-usporedbe-ustaskog-logora-s-olujom-i-kosovom-potpuno-sulude/

[9] Rory Yeomans, ‘Controversial Serbian Holocaust Film Isn’t Anti-Croat Propaganda’, Balkan Insight, February 16, 2021: https://balkaninsight.com/2021/02/16/controversial-serbian-holocaust-film-isnt-anti-croat-propaganda/

[10] Klasić, ‘Povijesni pogled na “Daru iz Jasenovca”’.


Odgovori