Bojan Dimitrijević, Nemanja Dević, „Bosanska golgota. Slom snaga JVuO u Bosni 1945. godine“

Institut za savremenu istoriju iz Beograda objavio je 2021. godine knjigu Bojana Dimitrijevića i Nemanje Devića „Bosanska golgota. Slom snaga JVuO u Bosni 1945. godine“.


Бојан ДИМИТРИЈЕВИЋ, Немања ДЕВИЋ: БОСАНСКА ГОЛГОТА. СЛОМ СНАГА ЈВуО У БОСНИ 1945. ГОДИНЕ, Београд 2021.

Књига Босанска голгота, Слом снага ЈВуО у Босни 1945. године, плод је дужег истраживања двојице историчара из београдског Института за савремену историју. Ова студија даје опширан преглед судбине снага ЈВуО из Србије и Црне Горе после уласка партизанских снага у те две покрајине, као и уласка снага Совјетске армије на подручје Србије у јесен 1944. године. Под притиском партизанских и совјетских снага, јединице ЈВуО из Србије повукле су се током касне јесени те године на подручје Босне, у нестварном очекивању искрцавања Савезника. Убрзо, њима су се прикључиле и снаге ЈВуО из Црне Горе, које су пратиле хиљаде цивилних избеглица бежећи пред партизанском револуционарном правдом. После низа искушења и безизлазних ситуација на подручју Босне, обе групације ЈВуО су страдале: црногорска, делом на Лијевча пољу, а делом у Словенији после предаје Британцима код Блајбурга (Плиберка), а српска у врлетима Зеленгоре. Партизани су извршили масовну ликвидацију остатака обе групе, и то после формалног завршетка Другог светског рата у другој половини маја 1945. године, тако смештајући те масовне злочине у епилог вишеструког грађанског рата у окупираној Краљевини Југославији 1941−1945. Књига доноси нова истраживања злочина на ширем подручју источне Босне и илустрована је са више од 200 фотографија, од којих се многе по први пут објављују у јавности.

Izvor: https://isi.co.rs/bosanska-golgota/


Odjeci:

Slom četnika u Bosni 1945. godine

https://www.historiografija.ba/article.php?id=395


Ново: „Босанска голгота“


Odgovori