Natječaj za suradnju u stvaranju dvanaestog broja Rostre – Časopisa studenata povijesti Sveučilišta u Zadru – produženje natječaja

Uredništvo Rostre – Časopisa studenata povijesti Sveučilišta u Zadru produžuje natječaj za suradnju u stvaranju dvanaestog broja Rostre – Časopisa studenata povijesti Sveučilišta u Zadru. Datum do kojeg je moguće slati radove namijenjene objavi u časopisu je 28. ožujka 2021. godine (nedjelja) i to na službeni mail: rostra.ishazd@gmail.com.


Odgovori