Mislav Gabelica, “Pravaštvo u Požeškoj županiji (1895. – 1914.)”

Cilj je ove knjige predstaviti pojedince, zaslužne za širenje pravaštva u Požeškoj županiji, odrediti u kojim su mjestima Požeške županije bila glavna uporišta pravaštva, rekonstruirati društveno-ekonomsku strukturu pristaša pojedinih pravaških političkih stranaka na tom području, te istaknuti glavne prijepore između pristaša tih stranaka na tom području, koji su bili odraz njihovih ideoloških razlika. Tema ove knjige je vremenski omeđena s jedne strane 1895. godinom, kada dolazi do prvog većeg raskola u dotad jedinstvenoj Stranci prava, a s druge strane izbijanjem Prvoga svjetskog rata, kada politička aktivnost u banskoj Hrvatskoj zamire u onoj formi, u kojoj je vođena do tada, da bi se nakon rata pojavila u posve novoj formi.


Izvor:

https://www.nakladaslap.com/knjige/pregled/ac3e05cb0e6a8477ab7c60b36bc53ab1a


Recenzije:

https://hrcak.srce.hr/249015

https://hrcak.srce.hr/246349

https://hrcak.srce.hr/247705


Odjeci:

https://www.glasistre.hr/kultura/objavljena-knjiga-mislava-gabelice-pravastvo-u-pozeskoj-zupaniji-1895-1914-669983


Odgovori