Eric Hobsbawm: Na Zagrebačkom univerzitetu postoje istoričari, koje s ponosom smatram prijateljima i koji imaju hrabrosti da se odupiru izumiteljima nacionalne udžbeničke istorije

„Pošteno govoreći, ekstreme emigrantskog makedonskog nacionalizma valjalo bi odbaciti iz istog razloga kao što bi to trebalo uraditi sa svim publikacijama u Hrvatskoj koje nekako pokušavaju da Zvonimira Velikog pretvore u pretka predsednika Tuđmana. Međutim, teško je odupirati se izumiteljima nacionalne udžbeničke istorije, mada na Zagrebačkom univerzitetu postoje istoričari, koje s ponosom smatram prijateljima i koji imaju hrabrosti da to rade.“

 

Eric Hobsbawm, O istoriji, preveo s engleskog Mašan Bogdanovski, Beograd 2003, str. 18.

 

Izvornik On History, 1997:

 

“In fairness, the extremes of emigrant Macedonian nationalism should also be dismissed for the same reason, as should all the publications in Croatia which somehow try to turn Zvonimir the Great into the ancestor of President Tudjman. But it is difficult to stand up against the inventors of a national schoolbook history, although some historians in Zagreb University, whom I am proud to count as friends, have the courage to do so.”

 

http://www.osaarchivum.org/blog/EJ-Hobsbawm-New-Threat-History

 

 

Na citat upućuje i:

 

Marino Badurina – Gerilski povjesničar i nacionalno blago: povodom knjige Richarda J. Evansa, “Eric Hobsbawm: A Life in History”, 2019.

 

http://historiografija.hr/?p=15524

 

 

 

Odgovori