Vladimir Geiger i Suzana Leček, “Krivnja i kazna. Politika odmazde i sudski proces ministru u Vladi NDH Živanu Kuveždiću 1948.–1949.”

Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje objavila je 2018. godine knjigu Vladimira Geigera i Suzane Leček, “Krivnja i kazna. Politika odmazde i sudski proces ministru u Vladi NDH Živanu Kuveždiću 1948.–1949.” koja, uz ostalo, donosi i građu o sudskom procesu Živanu Kuveždiću, ministru bez lisnice u Vladi Nezavisne Države Hrvatske.

 

 

Krivnja i kazna. Politika odmazde i sudski proces ministru u Vladi NDH Živanu Kuveždiću 1948.–1949.

 

Autori: Vladimir Geiger i Suzana Leček

 

Broj stranica: 472

 

Godina izdanja: 2018.

 

Ratovi su jedno od glavnih obilježja 20. stoljeća, barem ako sudimo prema količini literature napisane o njima. Ne čudi da je daleko najveći dio posvećen najtežem od njih — Drugom svjetskom ratu, njegovim uzrocima, tijeku i posljedicama. Stoga se odmah možemo pitati o opravdanosti još jedne knjige na tu, naizgled dobro obrađenu temu. No, nešto detaljniji uvid brzo otkriva da još postoje brojne praznine, posebice unutar nacionalnih historiografija. Hrvatska u tome nije izuzetak, jer su mnoga ratna i poratna zbivanja i dalje nedovoljno istražena. Budući da držimo kako je još uvijek važan svaki novi prilog koji vodi boljem razumijevanju onoga što se događalo u tim godinama, odlučili smo se objaviti knjigu o sudskom procesu Živanu Kuveždiću, ministru bez lisnice u Vladi Nezavisne Države Hrvatske.

Ovo je prvenstveno knjiga građe s jednog sudskog procesa, koja, vjerujemo, govori dovoljno riječito o cijelom sustavu poratnog obračuna komunističkog režima s »narodnim neprijateljem«. Na početku želimo samo kratko pojasniti zašto smo izabrali upravo Živana Kuveždića, otkuda naslov knjige i što smo pokušali napraviti u uvodnoj studiji.

Počelo je pisanjem biografije Živana Kuveždića za Hrvatski biografski leksikon. Ova edicija traži iscrpan prikaz života i djelovanja ljudi koji u nju ulaze, pa objavljena literatura često nije dostatna. Tako je i za Kuveždića osnovne podatke trebalo dopuniti arhivskim istraživanjem. Presudna nam je pri tome bila pomoć kolege Mate Rupića, koji je prvi pisao njegovu kratku biografiju za Tko je tko u NDH i uputio nas na arhivske fondove koje je nekoliko godina ranije pregledavao. Ono na što smo naišli u Državnom arhivu u Zagrebu pokazalo se izuzetnim: cijelovit istražni i sudski proces, od Kuveždićeve prve izjave pa do izvršenja smrtne presude. No, nije nas privukla samo zanimljiva građa. Učinilo nam se i da je osoba Živana Kuveždića izvanredan primjer problema položaja pojedinca u poratnoj politici retribucije u Hrvatskoj/Jugoslaviji, koju je provodila nova komunistička vlast. Tada smo i odlučili prirediti i objaviti ovu jedinstvenu građu.

Ove knjige ne bi bilo da nam unuk Živana Kuveždića, Živan Baličević (Ilača kod Tovarnika), nije dao dopuštenje koristiti građu sudskog procesa. Osim toga, ustupio nam je ono što je imao od obiteljskih dokumenata i fotografija. Stoga njemu dugujemo posebnu zahvalnost.

Naslov koji smo izabrali parafrazira — vjerujemo da svi prepoznaju — onaj poznatiji, Zločin i kaznu . No, pojam »krivnje« znatno je širi. Kazneno pravo opisuje ga kao »subjektivan odnos počinitelja prema djelu zbog kojeg mu pravni sustav može uputiti prijekor tj. sankciju«. Podrazumijeva se da bi pravni sustav trebao pravedno ocijeniti stupanj krivnje i odrediti razmjernu kaznu. Naravno, on može osobu i osloboditi krivnje. Pitanje koje postavlja Kuveždićev proces upravo je ovo: koliko je sud dobro procijenio njegovu krivnju i je li izrečena presuda odgovarala težini počinjenog djela. No, ponajviše otvara pitanje koliko je sud doista sudio po profesionalnoj savjesti i odgovornosti, a koliko je bio instrumentom političke moći.

Samoj građi prethodi naša uvodna studija. Držali smo je nužnom kako bismo pojasnili politički kontekst u kojem se odvijao Kuveždićev sudski proces. U njoj smo stoga pokušali napraviti usporedni prikaz onoga što se danas najčešće naziva politikom odmazde u pojedinim europskim državama. Slijedi Kuveždićev životopis, odnosno ono što smo za sada uspjeli pronaći o njegovom životu i djelovanju. Napokon, u trećem dijelu smo u osnovnim crtama saželi istražni i sudski proces.

U studiji smo pokušali odgovoriti na neka pitanja, ali nadamo se da su neka ostala dovoljno otvorenima da na njih osjeti potrebu odgovoriti čitatelj sam. U tome će sigurno biti poticajniji najvažniji dio ove knjige — građa sa sudskog procesa Živanu Kuveždiću.

 

http://hipsb.hr/wp-content/uploads/2018/06/Sadržaj.pdf

 

http://hipsb.hr/proizvod/krivnja-kazna-politika-odmazde-sudski-proces-ministru-vladi-ndh-zivanu-kuvezdicu-1948-1949/

 

 

 

Odgovori