Stipendije zaklade „British Scholarship Trust“ za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima

Poziv na prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od 1 do 3 mjeseca tijekom ak. god. 2018./2019. Pravo prijave imaju kandidati koji do 1. listopada 2018. neće navršiti 30 godina. Rok: 1. ožujka 2018.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i zaklada „British Scholarship Trust“ pozivaju zainteresirane znanstvene novake i asistente s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od 1 do 3 mjeseca tijekom ak. god. 2018./2019. Pravo prijave imaju kandidati koji do 1. listopada 2018. neće navršiti 30 godina. Prednost imaju kandidati koji nisu provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu.

 

Prijava uključuje sljedeće priloge koje treba dostaviti u 2 (dva) primjerka (original i kopiju) na engleskome jeziku:

 1. otisnuti ispunjeni prijavni obrazac dostupan na: http://www.britishscholarshiptrust.org/bstform.pdf;
 2. otisnuti ispunjeni on-line obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na web stranici;
 3. prijedlog istraživačkoga projekta (1 stranica);
 4. životopis u Europass formatu: https://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae;
 5. prihvatno pismo britanske ustanove (ako je moguće) ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s odabranom institucijom;
 6. kopiju diplome diplomskoga studija (neovjerena kopija diplome izdana na engleskome jeziku ili neovjerena kopija diplome na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
 7. kandidati koji su u trenutku prijave upisani na poslijediplomski studij trebaju priložiti prijepis ocjena položenih ispita (neovjeren prijepis ocjena na engleskome jeziku ili neovjeren prijepis ocjena na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
 8. dvije preporuke na engleskome jeziku zatvorene u posebnim omotnicama;
 9. kopiju domovnice (neovjerenu);
 10. dokaz o znanju engleskoga jezika (jedna od sljedećih mogućnosti):
 1. a)         ocjene tijekom studija (neovjerena kopija stranice u indeksu i ovjeren prijevod na engleski jezik ili potvrda fakulteta na engleskome jeziku ili potvrda fakulteta na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik);
  b)         potvrda škole za strane jezike (na engleskome jeziku ili na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik);
  c)         rezultat međunarodnoga testa iz engleskoga jezika (npr. IELTS/TOEFL).

Kandidati u prijavnome obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih sveučilišta na kojima bi željeli realizirati stipendiju. Preporučuje se da kandidati osiguraju pismo britanskoga znanstvenika koji bi prihvatio mentorstvo i dostave ga zajedno s prijavom do 1. ožujka 2018.

U suprotnom, kada kandidat primi obavijest da je njegova prijava uvrštena u uži izbor (najkasnije u travnju 2018.), britanski znanstvenik, mentor, treba poslati prihvatno pismo izravno zakladi „British Scholarship Trust“ prije donošenja konačne odluke o dodjeljivanju stipendije.

Prijavu koja uključuje navedenu dokumentaciju potrebno je poslati do 1. ožujka 2018. na navedenu adresu. Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Ministarstvo znanosti i obrazovanja izabrat će kandidate čije će prijave biti proslijeđene u Veliku Britaniju do 1. travnja 2018. Konačnu odluku o dodjeljivanju stipendije donosi „British Scholarship Trust“ u svibnju 2018. godine. Putne troškove snosi Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a troškove boravka „British Scholarship Trust“. Ne postoji mogućnost snošenja troškova za studij na britanskom sveučilištu.

Detaljne informacije o stipendiji i zakladi „British Scholarship Trust“ možete pronaći na mrežnim stranicama (http://www.britishscholarshiptrust.org/)

Korisne upute za pripremu prijavne dokumentacije možete pronaći ovdje:

 

http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/sudjelovanje/obrazovanje-i-osposobljavanje/erasmus-visoko-obrazovanje/bilateralni-programi/cesto-postavljana-pitanja-i-pojmovnik/

 

Prijavom na natječaj kandidati daju pristanak Agenciji za mobilnost i programe EU-a za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su naveli u prijavi) u svrhu provedbe natječaja i suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natječaja (ime i prezime) na web stranici Agencije.

Prijave se šalju poštom na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: „Stipendije za studijski boravak u Velikoj Britaniji“

tel.: +385 (1) 5005 955

+385 (1) 5497 896

e-pošta: bilaterala@mobilnost.hr

 

Izvor: https://mzo.hr/hr/stipendije-zaklade-british-scholarship-trust-za-znanstveno-istrazivanje-na-britanskim-sveucilistima

 

 

Odgovori