Pierre Bourdieu, “Politička ontologija Martina Heideggera”

Tema bjelodanog savezništva Martina Heideggera i nacizma, odnosno veza njegove filozofske misli i toga posve neprihvatljivog skupa političkih uvjerenja, nikad nije bila aktualnija. Knjiga Politička ontologija Martina Heideggera, vodećega francuskog sociologa i teoretičara kulture Pierrea Bourdieua, istovremeno nudi uvid u začetke rasprave o Heideggerovu angažmanu u nacističkom pokretu, ali i analizu institucionalnih mehanizama uključenih u proizvodnju filozofskog diskursa.

Iako Heidegger priznaje legitimnost čisto filozofskih pitanja (u svojim referencama na kanonske autore, tradicionalne probleme i poštivanje akademskih tabua), Bourdieu ističe da složenost i konceptualizacija Heideggerova filozofskog diskursa proizlaze iz kulturnog polja u kojem se presijecaju dvije društvene i intelektualne dimenzije – politička i akademska misao.

Autor zaključuje da se Heideggera ne treba smatrati nacističkim ideologom te da u njegovim filozofskim idejama nema mjesta rasističkom poimanju ljudskog bića. Umjesto toga, Heideggerovu misao smatra strukturalnim ekvivalentom ideji „konzervativne revolucije“, a nacizam samo jednom manifestacijom te revolucije.


    ISBN: 978-953-369-010-0

    Dimenzije: 128 x 200 mm

    Naslov izvornika: L’Ontologie politique de Martin Heidegger

    Godina izdanja: 2022.

    Jezik izvornika: francuski

    Prijevod: Rade Kalanj

    Broj stranica: 184

    Uvez: meki


Izvor / Prelistaj uzorak:

https://tim-press.hr/hr/knjige/politicka-ontologija-martina-heideggera/


Odgovori