Javno predavanje Milana Vrbanusa „Društveno-ekonomske prilike u Brodu i brodskoj okolici krajem 17. i početkom 18. stoljeća”


Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje


 


Javno predavanje dr. sc. Milana Vrbanusa: „Društveno-ekonomske prilike u Brodu i brodskoj okolici krajem 17. i početkom 18. stoljeća”


 


Gradska knjižnica Slavonski Brod bit će 13. prosinca 2016. domaćin javnom predavanju dr. sc. Milana Vrbanusa.


 


U Gradskoj knjižnici Slavonski Brod, 13. prosinca 2016, održat će se posljednje, dvanaesto u nizu javnih predavanja djelatnika Podružnice u sklopu obilježavanja 20. obljetnice postojanja Podružnice:


 


J A V N O   P R E D A V A NJ E:


 


dr. sc. Milan Vrbanus


 


Društveno-ekonomske prilike u Brodu i brodskoj okolici krajem 17. i početkom 18. stoljeća


 


Brod i brodska okolica oslobođeni su od osmanske vlasti u listopadu 1691. i nakon toga više nisu bili ugroženi od osmanske vojne sile iako je rat s Osmanskim Carstvom nastavljen sve do sklapanja mira u Sremskim Karlovcima (1699). Grad Brod tijekom tih godina postaje značajno vojno uporište na granici s Osmanskim Carstvom i ta će činjenica obilježiti društveno-ekonomske prilike u brodskoj okolici u posljednjem desetljeću 17. te početkom 18. stoljeća. Nakon poraza osmanske vojske kod Sente (1697) Leopold I. poslao je u Slavoniju komorsku inspekciju na čelu s grofom Carlom Ferdinandom Caraffom di Stiglianom, koja je u dva navrata (1698. i 1702) radila na organizaciji komorske uprave, uređenju poreznog sustava, razdvajanju vojne od civilne uprave, ustrojavanju Vojne krajine, popisu Slavoniju te uvođenju prvih vlasnika u posjed slavonskih vlastelinstava.Popisom iz 1698. obuhvaćen je okrug Brod, koji obuhvaća i brodsku okolicu, ali ne i sam grad. Na temelju ovog popisa moguće je utvrditi prirodne, društvene i demografske preduvjete za razvoj gospodarstva na ovom području te razvijenost pojedinih gospodarskih grana (ratarstvo, stočarstvo i vinogradarstvo) kao i opterećenost lokalnog stanovništvo različitim obavezama prema vojnim jedinicama i vojnim zapovjednicima. Komisija je prilikom uređenja Vojne krajine u brodskoj okolici popisala odrasle muškarce koji su u budućnosti trebali obavljati vojnu službu.Analiza komorskog popisa iz 1698. pokazuje da se stanovništvo brodske okolice uglavnom bavilo ratarstvom, stočarstvom i vinogradarstvom te da su sve grane poljoprivrede bile prilično slabo razvijene. Na temelju drugih podataka moguće je utvrditi da su se pojedini stanovnici bavili i trgovinom.


 


Izvor:


 


http://hipsb.hr/najava-javno-predavanje-dr-sc-milana-vrbanusa-drustveno-ekonomske-prilike-u-brodu-i-brodskoj-okolici-u-krajem-17-i-pocetkom-18-stoljeca/

Odgovori