Historiografska misao dana – Jürgen Kocka: “Nije cilj dati fotografiju istorijske stvarnosti”

“Prvo, nijedna istorijska interpretacija, bila teorijska ili ne, ne može odslikati minulu stvarnost u njenoj celokupnoj kompleksnosti. Nije cilj dati fotografiju istorijske stvarnosti. Ona je nemoguća, i bilo bi besmisleno težiti za njom. Naprotiv, istoričar uvek mora da izabere ono što je za njega bitno, a drugo da izostavi; šta je bitno, to samo delimično zavisi od činjenica, a velikim delom od pitanja koja im istoričar postavlja – pa bila ova pitanja teorijski formulisana ili ne. Dakle: odslikavanje šarolike mnogostrukosti minule stvarnosti ni na koji način nije smislen cilj istorijskog rada.”

Jürgen Kocka, O istorijskoj nauci: ogledi, Beograd 1994, str. 140.


Odgovori