Polemika o totalitarnosti socijalističke Jugoslavije (2)

U časopisu “Istorija 20. veka” (br. 2, 2020) Serge Flere i Rudi Klanjšek u članku “What typological appelation is suitable for Tito’s Yugoslavia: Response to Mihaljević and Miljan” odgovaraju na članak Josipa Mihaljevića i Gorana Miljana “Was Tito’s Yugoslavia not totalitarian?” koji je objavljen u prethodnom broju časopisa “Istorija 20. veka” (br. 1, 2020), o čemu smo već obavještavali na portalu.

Istorija 20. veka

2/2020

Polemike

Sergej Flere, Rudi Klanjšek

WHAT TYPOLOGICAL APPELATION IS SUITABLE FOR TITO’S YUGOSLAVIA: RESPONSE TO MIHALJEVIĆ AND MILJAN (231–244)

Istorija 20. veka

1/2020

Polemike

Josip Mihaljević, Goran Miljan

WAS TITO’S YUGOSLAVIA NOT TOTALITARIAN? (223–248)


Istorija 20. veka


Odgovori