Povcast – novi prilozi o epidemiji kuge

Nakon priloga o Justinijanovoj kugi, upućujemo u nastavku i na druge priloge o epidemiji kuge koji su ovih dana objavljeni na portalu “Povcast”.

 

 

EPIDEMIJA KUGE: Borba protiv stalne opasnosti

Vrućica, slabost, glavobolja, otečeni jezik, žeđ, drhtavica, povraćanje, otečeni limfni čvorovi i krvavi kašalj samo su neki od učestalih simptoma koji su se javljali kod oboljelih od bubonske kuge. Epidemija bubonske kuge obično je zahvaćala stanovništvo u uvjetima gladi, siromaštva, prenapučenosti i loših higijenskih prilika, a kod 60% oboljelih bila je – smrtonosna.

https://povcast.hr/epidemija-kuge-borba-protiv-stalne-opasnosti/

 

 

JEZIK SMRTI: Strah i duhovna zaštita u vrijeme kuge

Gomile leševa, pijani i zaraženi luđaci koji grle trudnice te nečovječni roditelji koji izbacuju svoju djecu na ulicu samo su neki od prizora koji se nalaze u brojnim književnim pa i likovnim djelima. Što je to jezik kuge, kako je zajedno sa samom bolešću utjecao na potragu za duhovnom zaštitom i kako je naposljetku došlo do restrikcija u prakticiranju te iste duhovne zaštite, aktualna je priča koju sam pokušala sažeti u idućih par redaka.

https://povcast.hr/jezik-smrti-strah-i-duhovna-zastita-u-vrijeme-kuge/

 

 

Povijest epidemija – Epidemija kuge krajem 18. stoljeća

Srijemska kuga proširila se na prostoru istočnog Srijema i dijelova zapadnog Srijema tijekom 1795. i 1796. godine. Važnu ulogu u sprečavanju širenja navedene epidemije imao je sanitarni kordon koji je bio na liniji Ostrogon – Stolni Biograd – Pečuh – Osijek – Vukovar – Ilok – Petrovaradin, a sastojao se i od karantena kod Donjeg grada (Osijek) i Sarvaša. Od početka 18. stoljeća započelo se s organiziranjem kordona koji se sastojao od još dva dijela na prostoru cijele Habsburške Monarhije. Drugi je dio prolazio kroz veći dio Ugarske preko Čakovca, Legrada, Varaždina pa sve do Virovitice, dok je treći prolazio na prostoru današnje Austrije.

https://povcast.hr/povijest-epidemija-epidemija-kuge-krajem-18-stoljeca/

 

 

Odgovori