Snježana Grković-Janović, “Sestrinska riječ: između sućuti i dužnosti”

Podsjećamo na knjigu Snježane Grković-Janović “Sestrinska riječ: između sućuti i dužnosti” iz 2015. koja je “posvećena strukovnom listu Sestrinska riječ, koji je izlazio od siječnja 1933. do svibnja 1940. godine i bio glasilo diplomiranih sestara pomoćnica, danas znanih kao medicinske sestre”, a možemo je ovog trena posvetiti ne samo medicinskim sestrama, ljekarnicama i liječnicama nego i blagajnicama i čistačicama te mnogim drugim ženama na koje je pao ogroman teret u ovim izvanrednim okolnostima.

 

 

Snježana Grković-Janović

 

Sestrinska riječ: između sućuti i dužnosti

 

Zagreb : Medicinska naklada : Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet, 2015.

XVIII, 386 str.

Str. V-VII: Predgovor / Željko Dugac

 

Autorica ove knjige, spisateljica Snježana Grković-Janović, nije samo istraživač koji stručnoj i znanstvenoj javnosti predstavlja činjenice o oblikovanju i djelovanju sestrinske struke, izazovnoj temi, koja zaslužuje svoje mjesto u povijesti hrvatske medicine i, konačno, u historiografiji uopće, već i osoba koja je sama proživjela vrijeme odrastanja i oblikovanja suvremene sestrinske struke. Kao kći sestre Lujze Janović-Wagner imala je prigodu upoznati brojne sestre, suradnice strukovnog lista Sestrinska riječ te očima znatiželjne i smione djevojčice pratiti majku i njezine poduhvate u profesiji kojoj je svojski posvetila sebe. Budući da je autorica knjige i diplomirana socijalna radnica, posve je jasno da je mogla u tančine zapaziti, analizirati i čitateljima istaći i onaj ne manje značajan segment sestrinskog rada, vezan uz socijalnu problematiku u vremenu kada još socijalni radnici kao struka nisu postojali, a sestre obavljale taj složeni dio društvenog djelovanja. S druge strane, kao vrstan pripovjedač, Snježana Grković-Janović priča o listu u kojem su, uz njezinu majku, pisale brojne sestre, liječnici i drugi socijalno-medicinski radnici, svi složni, kako se tada uobičavalo reći – u borbi za narodno zdravlje; ona piše o onome o čemu su oni pisali. Ali ne staje samo na tome. U intimnim bilješkama prati ljude i trenutke iz njihovih života kroz prozorčiće svojih sjećanja. Njezine „male“ uspomene daju živost i ljudsku toplinu i često govore više od samih činjenica. Iz pera autorice ne izlaze samo prepričani članci. Ona osluškuje živo i toplo ljudsko srce, koje je kucalo ispod bijelo-plave odore i izglačanog ovratnika i vodilo te hrabre žene u njihovu djelovanju.

Ova je knjiga posvećena strukovnom listu Sestrinska riječ, koji je izlazio od siječnja 1933. do svibnja 1940. godine i bio glasilo diplomiranih sestara pomoćnica, danas znanih kao medicinske sestre. Posvećena je također jednoj cijeloj profesiji koja se hrabro suprotstavila bolesti, siromaštvu i neznanju u vremenu između dvaju svjetskih ratova kad su još vladale zarazne bolesti, a javnozdravstveni sustav tek oblikovao učinkovitije mjere svoga djelovanja. Članci terenskih sestara imaju povijesnu i kulturološku vrijednost jer nam iznose neposredna svjedočenja o svkodnevici međuratnog doba.

 

 

Ova je knjiga posvećena strukovnom listu „Sestrinska riječ“, koji je izlazio od siječnja 1933. do svibnja 1940. godine i bio glasilo diplomiranih sestara pomoćnica, danas su to medicinske sestre. Urednica lista sestra Lujza Janović-Wagner zaslužna je za djelovanje, stručni rad i napredovanje te nove profesije. U osmogodišnjem razdoblju izlaženja lista izašla su 232 naslova od čega je 120 stručnih članaka čije su autorice bile sestre, 10 odlomaka iz sestrinskih dnevnika u kojima su opisana svakodnevna iskustva sestara, 42 članka napisali su liječnici, a pet članaka osobe izvan zdravstvene struke. Iz te značajne pisane građe mogu se saznati sestrinsko djelovanje, organizacijski i stručni problemi toga međuratnog vremena i borba sestara s bolešću bijedom i neznanjem. List je tiskan u tiskari Škole narodnog zdravlja u Zagrebu ustanovi koja je tada bila potpora za sav zdravstveni i socijalno medicinski rad. Autorica nije samo socijalna radnica i istraživač povijesti medicinske struke i sestrinstva već je i sama kao kćerka sestre Lujze Janović-Wagner od malena bila u doticaju sa sestrama.

 

Izvori:

https://www.medicinskanaklada.hr/sestrinska-rije%C4%8D-2

https://katalog.kgz.hr/

 

Odgovori