Izložba „AKO TEBE ZABORAVIM… – Holokaust u Hrvatskoj 1941. – 1945. / zadnje odredište Auschwitz“

Hrvatski povijesni muzej na inicijativu Ministarstva kulture Republike Hrvatske priredio je izložbu pod naslovom AKO TEBE ZABORAVIM… – Holokaust u Hrvatskoj 1941. – 1945. / zadnje odredište Auschwitz.

Izložba se tematski odnosi na stradanja Židova iz Hrvatske za vrijeme Drugoga svjetskog rata s posebnim naglaskom na sudbine Židova deportiranih u Koncentracijski logor Auschwitz-Birkenau u Poljskoj. Otvorena je u Francuskom paviljonu, autentičnom mjestu stradanja Židova iz Zagreba i drugih mjesta Hrvatske ispred kojega su bili sabirani i deportirani željezničkim vagonima u koncentracijske logore.

Izložbena građa – sudbine ubijenih, svjedočanstva preživjelih, sačuvani, malobrojni izvorni predmeti iz logora, fotografije i dokumenti iz hrvatskih i međunarodnih muzejskih i arhivskih institucija kao i oni posuđeni od obitelji stradalnika te Pravednika među narodima – raspoređena je u četiri tematske cjeline:

  1. Ekskomunikacija
    II. Koncentracija i likvidacija
    III. Auschwitz (Oświęcim) – tvornica smrti
    IV. Sjaj u tami

Prva cjelina, „Ekskomunikacija“smješta nas u prostor i vrijeme. Njome se posjetiteljima pruža uvid u širi kontekst povijesnih zbivanja te ukazuje na sustav terora uspostavljen na području Nezavisne Države Hrvatske (NDH) protiv židovskog, srpskog i romskog stanovništva, komunista i antifašista te posebice na odnos prema židovskom stanovništvu koje je bilo podvrgnuto rasnim zakonima i kao takvo posve obespravljeno.

U drugoj se cjelini, nazvanoj „Koncentracija i likvidacija“, nastoji ukazati na sustav logora u NDH kao i na drugim područjima današnje Republike Hrvatske (Istra i Hrvatsko Primorje te Međimurje) koja su u to vrijeme bila pod talijanskom, odnosno mađarskom aneksijom i/ili okupacijom. Daje se naglasak i na logor Jasenovac koji je postao simbolom ustaškog terora i stradanja Židova, Srba, Roma i antifašista. Naime, i prije masovnih deportacija Židova u logor Auschwitz u kolovozu 1942. i svibnju 1943. godine, u logorima na području NDH ubijena je većina hrvatskih i bosansko-hercegovačkih Židova.

U trećoj cjelini„Auschwitz (Oświęcim) – tvornica smrti“ napose se prezentira logor u kojemu je u razdoblju od 1942. do 1944. stradao velik dio židovskog stanovništva s područja NDH, ali i s područja Istre, Hrvatskog primorja i Međimurja. Obuhvaćeni su i neki drugi logori, poput Mauthausena, Bergen-Belsena i Buchenwalda, u kojima je također stradavalo židovsko i drugo stanovništvo.

Posljednja cjelina, nazvana „Sjaj u tami“ prezentira Židove, sudionike antifašističkog otpora te hrvatske Pravednike među narodima, pojedince koji su sudjelovali u spašavanju Židova, time izlažući pogibelji i vlastiti život.

U okviru ovih tematskih cjelina, prikazane su pojedinačne sudbine stradalnika, posebice Židova. Organizatori i izvršitelji zločina predstavljeni su unutar pojedinih tematskih cjelina s obzirom na kontekst, njihovu ulogu u datom vremenu i prostoru. Izložba obuhvaća i izbor fotografija stradalnika, Židova iz različitih hrvatskih gradova i mjesta, koji su stradali u ustaškim logorima i Auschwitzu.

Prikazani su i videoisječci, svjedočenja preživjelih logoraša iz Auschwitza – Branka Lustiga, Tonke Petričević, Olega Mandića i Ota Konsteina.

Pored navedenih cjelina na izložbi je prikazana i metodologija izrade poimeničnog popisa žrtava logora Auschwitz-Birkenau s područja Hrvatske, a koja se od 2017. godine provodi u Hrvatskome državnom arhivu. U cilju objašnjenja postupka verifikacije žrtava, zasnovanog na izvornom povijesnom gradivu, na izložbi je prezentirano nekoliko primjera utvrđivanja žrtava toga logorskog sustava.

U tom pogledu valja napomenuti da su se u pripremi izložbe ujedno koristili i rezultati višegodišnjeg istraživanja za potrebe izrade novoga nacionalnog postava Republike Hrvatske u Državnom muzeju Auschwitz-Birkenau u Poljskoj koji se odvija uz potporu UNESCO-ovog ureda u Veneciji te IHRA-e (International Holocaust Remembrance Alliance).

Konačno, izložbom AKO TEBE ZABORAVIM… – Holokaust u Hrvatskoj 1941. – 1945. / zadnje odredište Auschwitz Hrvatski povijesni muzej nastavlja svoju osnovnu programsku djelatnost u prezentaciji značajnih zbivanja u hrvatskoj povijesti i tema teškoga povijesnog naslijeđa s konačnim ciljem realizacije stalnog postava.

Naslovom izložbe AKO TEBE ZABORAVIM… preuzetim iz biblijskog Psalma 137,5 simbolično upućujemo na posljedice djelovanja nedemokratskog, netolerantnog i rasističkog ustaškog režima koje se ne smiju zaboraviti.

Ujedno, ukazujemo na potrebu daljnjeg promicanja znanstvenog rada i istraživanja te odgovornost struke u propitivanju i prezentaciji izuzetno turbulentnog, tragičnog i kratkog razdoblja hrvatske povijesti (1941. –1945.) na temelju znanstveno utvrđenih povijesnih činjenica i suvremenih metoda muzeološke prakse.

 

IMPRESUM

Izložba se održava pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske.

 ORGANIZATOR

Hrvatski povijesni muzej

SUORGANIZATOR

Hrvatski državni arhiv

GLAVNI PARTNER NA IZLOŽBI

Studentski centar u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu

 AUTORICA IDEJNE KONCEPCIJE IZLOŽBE

Nataša Mataušić, Hrvatski povijesni muzej

AUTORICE IZLOŽBE I TEKSTOVA

Nataša Mataušić, Hrvatski povijesni muzej

Rajka Bućin, Hrvatski državni arhiv

 POSTAV I VIZUALNI IDENTITET IZLOŽBE

Damir Gamulin

Antun Sevšek

ZVUČNA KULISA

Nives Sertić

VIDEO

Izjave bivših zatočenika logora Auschwitz-Birkenau:

Oto Konstein (autorica: Mira Wolf, snimatelj: Miljenko Bolanča)

Branko Lustig (autorica: Mira Wolf, snimatelj: Miljenko Bolanča)

Oleg Mandić (snimatelj: Robert Kalčić)

Tonka Petričević (snimatelj: Dubravko Kuhta)

Postprodukcija: Mira Wolf

 

TEHNIČKA IZVEDBA I POSTAV

Hrvatski povijesni muzej: Tomislav Degmečić, Mirana Jušić, Ivo Margaretić, Ozren Solić, Ivica Tarle, Zdenka Šinkić

Studentski centar u Zagrebu

Ars kopija d.o.o.

Prima promus d.o.o.

Sliško Trio FML j.d.o.o.

RASVJETA

Ivica Tarle, Hrvatski povijesni muzej

LEKTURA

Silvija Brkić Midžić

PRIJEVOD

Marina Schumann

 

POSUDBE I KORIŠTENJE FOTOGRAFIJA GRAĐE

Obitelj Birtić-Ujević, Zagreb

Jasminka Domaš, Židovska vjerska zajednica Bet Israel, Zagreb

Milivoj Dretar, Ludbreg

Vladimir Kalšan, Čakovec

Oleg Mandić, Opatija

Sanja Simper, Lovran

Stribor Uzelac Schwendemann, Slavonski Brod

Mira Wolf, Židovska općina Zagreb

Državni arhiv Rijeka

Državni muzej Auschwitz-Birkenau

Gradski muzej Vinkovci

Gradski muzej Varaždin

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski povijesni muzej

Istorijski arhiv Beograd

Javna ustanova Spomen područje Jasenovac

Jevrejski istorijski muzej, Beograd

Muzej Brodskog Posavlja

Muzej grada Koprivnice

Muzej grada Rijeke

Muzej Međimurja Čakovec

Muzej Slavonije Osijek

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Židovska općina Osijek

Židovska općina Zagreb

Židovska vjerska zajednica Bet Israel, Zagreb

 

KONZULTANTI

Naida Michal Brandl, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ivo Goldstein, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

STRUČNI SURADNICI

Nataša Babić, Muzej grada Rijeke

Ivanka Cafuta, Muzej Brodskog Posavlja

Goran Hutinec, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Grgur Marko Ivanković, Muzej Slavonije Osijek

Draženka Jalšić-Ernečić, Muzej grada Koprivnice

Danijel Petković, Gradski muzej Vinkovci

Spomenka Težak, Gradski muzej Varaždin

 

ZAHVALJUJEMO SVIMA KOJI SU ULOŽILI SVOJE VRIJEME I ENERGIJU TE DOPRINIJELI OSTVARENJU OVOGA IZLOŽBENOG PROJEKTA.

 

Izvor: http://www.hismus.hr/hr/novosti/aktualno/izlozba/najava-izlozbe-ako-tebe-zaboravimholokaust-u-hrvatskoj-1941-1945-zadnje-odrediste-auschwitz/