Sanja Petrović Todosijević, “Otećemo svetlost bučnom vodopadu. Reforma osnovnoškolskog sistema u Srbiji 1944–1959.“

U Beogradu je u izdanju Instituta za noviju istoriju Srbije 2018. godine objavljena knjiga Sanje Petrović Todosijević „Otećemo svetlost bučnom vodopadu. Reforma osnovnoškolskog sistema u Srbiji 1944–1959“.

 

Reforma osnovnoškolskog sistema u Srbiji 1944-1959. (Institut za noviju istoriju Srbije, 2018) predstavlja pokušaj da se odgovori na pitanje kako je izgledala politika obrazovanja i vaspitanja u periodu od završetka ratnih operacija na tlu Srbije, kao sastavnog dela jugoslovenske države, u jesen 1944. do donošenja Zakona o osnovnoj školi 1959. godine koji je predstavljao republičku „verziju“ saveznog Opšteg zakona o školstvu iz 1958. godine kojim je na tlu čitave jugoslovenske države uspostavljena jedinstvena osmorazredna osnovna škola. Reforma osnovnoškolskog sistema kao dela jedinstvenog obrazovnog sistema u Jugoslaviji pedesetih godina 20. veka bila je ključni pokretač u procesu stvaranja jedinstvene jugoslovenske kulture za decu (likovno, filmsko, muzičko stvaralaštvo) ali i uspostavljanja jednog potpuno drugačijeg modela detinjstva odnosno „srećnog detinjstva“.

 

Sa jedne strane, radi se o pokušaju da se istraže specifične odlike politike obrazovanja i vaspitanja koja je uspostavljena u Srbiji i Jugoslaviji smenom režima i konstituisanjem revolucionarne komunističke vlasti koja je politiku obrazovanja i vaspitanja videla kao jednu od glavnih poluga u procesu kulturne transformacije društva odnosno stvaranja socijalističkog društvenog poretka. Sa druge strane, radi se o pokušaju da se reforma osnovnoškolskog sistema kao bazičnog dela jedinstvenog obrazovnog sistema, do koje je u Jugoslaviji došlo posle Drugog svetskog rata sagleda kao sastavni deo borbe za modernu školu koja je u Srbiji trajala od kraja 19. veka ali i kao sastavni deo borbe za „novu školu“ ili „školu bez zidova“ koja je u najvećem delu Evrope i sveta trajala od početka 20. veka.

 

Izvori:

 

https://www.facebook.com/cejus.jus/posts/524849681339699/

 

https://www.glaspodrinja.rs/aktuelno/8757/otecemo-svetlost-bucnom-vodopadu

 

 

Odgovori