Poziv za sudjelovanje na skupu “Međunarodni znanstvenostručni skup Migracijski procesi između Hrvatske i Južne Amerike. Povijest, kultura i društvo”

Znanstveni zavod Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Institut za migracije i narodnosti, Institut za društvene i političke studije Patagonije Nacionalnog sveučilišta u Patagoniji „San Juan Bosco“ te Međunarodna mreža istraživača migracijskih procesa između Hrvatske i Južne Amerike, pozivaju sve znanstvenike, stručnjake i zainteresirane na sudjelovanje na Prvom skupu međunarodne mreže istraživača  migracijskih procesa između Hrvatske i Južne Amerike koji će se održati 11. i 12. prosinca 2019. godine u gradu Zagrebu. Glavni je cilj ovoga skupa potaknuti razmjene iskustava i rasprave o raznim aspektima koji tvore i obuhvaćaju migracijski fenomen između Hrvatske i Južne Amerike. Sudjelovanje na skupu moguće je virtualnim pristupom – putem interneta /video konferencije.

 

 

Međunarodni znanstvenostručni skup

Migracijski procesi između Hrvatske i Južne Amerike.

Povijest, kultura i društvo

 

Prvi skup Međunarodne mreže istraživača 

migracijskih procesa između Hrvatske i Južne Amerike

 

Zagreb

11. i 12. prosinca 2019.

 

 

Znanstveni zavod Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Institut za migracije i narodnosti, Institut za društvene i političke studije Patagonije Nacionalnog sveučilišta u Patagoniji „San Juan Bosco“ te Međunarodna mreža istraživača migracijskih procesa između Hrvatske i Južne Amerike, pozivaju sve znanstvenike, stručnjake i zainteresirane na sudjelovanje na Prvom skupu međunarodne mreže istraživača  migracijskih procesa između Hrvatske i Južne Amerike koji će se održati11. i 12. prosinca 2019. godine u gradu Zagrebu. Glavni je cilj ovoga skupa potaknuti razmjene iskustava i rasprave o raznim aspektima koji tvore i obuhvaćaju migracijski fenomen između Hrvatske i Južne Amerike. Sudjelovanje na skupu moguće je virtualnim pristupom- putem interneta /video konferencije.

 

 

Obrazloženje

 

Posljednjih desetljeća devetnaestog stoljeća, konsolidacija modernih nacionalnih država u Južnoj Americi i njihova integracija na svjetsko tržište kao proizvođača primarnih sirovina, generirali su veliku potražnju za radnom snagom. Ta se potreba pretvorila u dolazak velikog migracijskog kontingenta, uglavnom europskog, koji se intenzivirao krajem stoljeća, a iznad svega, nakon što su Sjedinjene Američke Države ograničile svoju imigracijsku politiku dvadesetih godina 20. stoljeća. Ove strukturalne potrebe južnoameričke zemlje koje su prolazile kroz procese modernizacije ponudile su imigrantima prilike za ekonomski i društveni napredak, kao i za integraciju u zemljama primitka. Zajedno sa svojom radnom snagom i ekonomskim potencijalom, iseljenici su doprinijeli društvima prijema svojim znanjem, uvjerenjima, tradicijom i kulturnom baštinom . Presudna važnost europske migracije za zemlje Južne Amerike očituje se u prostornim i kulturnim značajkama koje su stekla brojna sela i gradovi diljem kontinenta. U njima, amalgam nacionalnosti i etničkih skupina, i europskih i američkih, ogledao se najviše u onome što se dugo nazivalo melting pot, odn. navodno skladno sjedinjavanje različitih nacionalnih identiteta na američkom tlu u jedan jedinstveni. Iz perspektive zemalja porijekla migrantskih kontingenata, postojanje nacionalne ili etničke zajednice raspršene južnoameričkim teritorijem s druge strane oceana, predstavlja ključno materijalno i simboličko bogatstvo, budući da mnogi od njih čuvaju predmete, sjećanja, tradicije, narječja i različite kulturne prakse koje sačinjavaju istinske rezerve svojih materijalnih i nematerijalnih nasljeđa.

 

Prema službenim podacima, pola milijuna Hrvata i njihovih potomaka trenutno živi u Južnoj Americi. Kao što je već dobro poznato, teško je znati točan broj Hrvata koji su stigli u Južnu Ameriku zbog nedostatka precizne dokumentacije te državnih, geopolitičkih i teritorijalnih transformacija koje je Hrvatska doživjela kroz svoju povijest. Međutim, posljednjih godina razvijena su različita istraživanja koja nastoje nadopuniti, raspraviti, razjasniti i obogatiti postojeće analitičke perspektive. U tom smislu, nekoliko istraživanja južnoameričkih istraživača hrvatskog podrijetla sugeriraju da bi ta brojka mogla biti mnogo veća: procjenjuje se da su najmanje tri četvrtine milijuna Hrvata i njihovih potomaka smješteni u Južnoj Americi. S druge strane, uz pitanja o broju Hrvata na teritoriju Južne Amerike, treba se uzeti u obzir i raspodjela naselja migrantske populacije. Na taj način hrvatska prisutnost postaje relevantna razvojem regionalnih povijesti, usmene povijesti, mikro povijesti, budući da postoje lokaliteti i regije u kojima je doprinos hrvatskih zajednica lokalnom napretku značajnija od njezinih utjecaja na nacionalnoj razini. Pored toga moraju se uzeti u obzir napredci u  istraživanjima iz područja  sociologije te kulturne i društvene antropologije, kao i važnost koju je predmet identiteta stekao u društvenim znanostima posljednjih godina.

 

Kao što se može vidjeti, značenje iseljavanja za hrvatsku povijest, kulturu i identitet nadopunjuje se značenjem koje useljavanje ima za zemlje Južne Amerike. To objašnjava razvoj migracijskih studija u Hrvatskoj i u Americi. Međutim, u oba slučaja, neka pitanja, teme, zemlje i regije još uvijek su zanemareni predmeti istraživanja. U zemljama Južne Amerike migracijske studije uglavnom su bile usredotočene na europske zemlje većinskog podrijetla migranata, kao npr. Španjolsku, Italiju i Portugal, dok je u Hrvatskoj proučavanje migracijskih destinacija s područja Južne Amerike bilo zanemarivano.

 

Posljednjih desetljeća, kao što je rečeno, šire se i diversificiraju  migracijski studiji, uključujući brojčano manjinske skupine imigranata, važne u smislu njihovog doprinosa razvoju društava zemalja primitka, kao i nove teme, pitanja, analitičke perspektive i teorijsko-metodološki problemi. U mnogim slučajevima to su istraživanja čija su recepcija i utjecaji smanjeni zbog jezika na kojima su radovi napisani. Osim nekoliko iznimaka, u Hrvatskoj se uglavnom ne čita španjolski, a u Južnoj Americi ne čita se hrvatski. Uzimajući u obzir tu situaciju i nastojeći stvoriti prostor za razmjenu iskustava između hrvatskih i južnoameričkih istraživača, Znanstveni zavod Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i Institut za migracije i narodnosti organizirali su i koordinirali  panele na španjolskom jeziku, prisutnim i virtualnim sudjelovanjem putem interneta, unutar dva velika kongresa koji čine prethodnike ovoga poziva.

 

Prvi je panel na španjolskom jeziku organiziran u okviru Trećeg hrvatskog iseljeničkog kongresa „Odlazak – Ostanak – Povratak“, održan od 29. lipnja do 1. srpnja 2018. u Osijeku, u organizaciji Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva, u suradnji s Institutom za migracije i narodnosti te Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Pod naslovom „Hrvatsko iseljeništvo u Južnoj Americi i povratna migracija u Hrvatsku. Izazovi i mogućnosti“, panel je uključivao petnaest sudionika iz Hrvatske, Argentine, Čilea i Venezuele. Drugi je panel na španjolskom jeziku organiziran u okviru Međunarodnog znanstveno stručnog skupa. „Migracija i identitet: ekonomija, kultura i država“, koji je održan u Zagrebu od 6. do 8. prosinca 2018. godine, u organizaciji Instituta za migracije i narodnosti, u suorganizaciji s Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, i mnogim drugim renomiranim institucijama. Tom prilikom osamnaest istraživača iz Hrvatske, Slovenije, Argentine, Čilea, Venezuele, Perua i Bolivije izlagali su na panelima „Migracijski procesi u Južnoj Americi: povijest, identiteti i izazovi za istraživanje“ i „Migracijski procesi i izgradnja identiteta u Južnoj Americi i Jugoistočna Europa: kultura, država i nacionalizmi“.

 

Kao rezultat ovih panela započelo je razmišljanje o organiziranju ovoga skupa čiji je glavni cilj stvaranje institucionalnog prostora za komunikaciju i razmjenu iskustava, prezentaciju rezultata istraživanja, raspravu o teorijsko-metodološkim problemima i donošenje zajedničkih odluka i mjera s ciljem izgradnje mosta i stvaranja širokog znanstvenog i profesionalnog dijaloga između Hrvatske i zemalja Južne Amerike koji će rezultirati plodnim razvojem ovog područja istraživanja.

 

Okvirne teme izlaganja

 

Migracijski procesi. Rasprave i perspektive

Migracijske politike

Doprinosi hrvatske zajednice razvoju i modernizaciji društava/zemalja primitka

Nacionalni identitet(i)

Kulturni identitet(i)

Etnički identitet(i)

Vjerski identitet(i)

Očuvanje hrvatskog nacionalnog identiteta hrvatskih iseljenika.

Kulturne aktivnosti i organizacije

Umjetnost i umjetnička iskustva

Političke organizacije i iskustva

Vjerske organizacije iskustva

Udruživanje i uzajamnost

Virtualne dijasporske zajednice

Procesi i politike memorije

Povratna migracija

Hrvatska nasljeđa u Južnoj Americi

Procesi poučavanja i učenja hrvatskog jezika i kulture

Teorijske rasprave: migracija, iseljeništvo i dijaspora

Metodološki problemi i pitanja/teme s arhivima

Demografski aspekti migracije

Veze i suradnja iseljenika sa zemljom podrijetla

Javno djelovanje hrvatskog iseljeništva u zemljama primitka

Politike integracije i / ili isključivanja

Migranti i stranci

Pitanje Drugoga

Ljudska prava

Uloga žena u migracijskim procesima

Feminizacija migracija

Ekonomija, turizam i lokalni razvoj

 

Razmatrat će se i sažeci tema koje prethodno nisu navedene.

 

Smjernice za prezentaciju sažetaka

Prijave i sažeci šalju se na adresu e-pošte: medunarodniskup@hrstud.hr

Sažeci moraju biti napisani na hrvatskom ili na španjolskom jeziku

Sažeci trebaju biti poslani u Word formatu i trebaju sadržavati sljedeće informacije:

Puno ime autora

Institucionalnu pripadnost i e-adresu autora

Naslov rada

Pet ključnih riječi

Tematsku os u kojoj se planira sudjelovanje

Veličina teksta treba biti od 200 i 300 riječi

Sažetak je potrebno dostaviti u fontu Times New Roman, veličina 12, obostrano poravnavanje teksta prored 1,5

Naziv Word datoteke treba sadržavati sljedeći format: PREZIME, Ime. Naslov rada. Na primjer: MIHANOVIC, Nikola. Historiografske rasprave o migracijama u Južnoj Americi.

Knjiga sažetaka bit će objavljena na španjolskom i hrvatskom jeziku

 

Smjernice za prezentaciju cjelovitih radova

Radove je potrebno poslati nakon skupa na sljedeću e-adresu: medunarodniskup@hrstud.hr

Radovi trebaju biti napisani na hrvatskom ili na španjolskom jeziku

Radovi trebaju biti dostavljeni  u Word formatu i trebaju sadržavati sljedeće:

Puno ime autora

Institucionalnu pripadnost i e-adresu autora

Naslov rada

Pet ključnih riječi

Tematsku os u kojoj se planira sudjelovanje

Rad treba biti napisan na stranici A4, fontom Times New Roman, veličina 12, obostrano poravnavanje teksta, prored 1,5

Veličina teksta treba biti između 10 i 13 stranica, uključujući bilješke i bibliografiju

Bibliografske reference trebaju slijediti smjernice utvrđene APA Style Manual-om, dostupne na sljedećoj poveznici: http://www.apastyle.org/

Naziv Word datoteke treba sadržavati sljedeći format: PREZIME, Ime. Naslov rada. Na primjer: MIHANOVIC, Nikola. Historiografske rasprave o migracijama u Južnoj Americi.

Nakon skupa objavit će se knjiga radova s recenzijama.

 

Važni datumi

Primitak sažetaka: do 30. rujna 2019. godine

Komunikacija o prihvaćanju sažetaka: 14. listopada 2019. godine

Primitak radova: do 31. ožujka 2020. godine

 

Organizatori

Znanstveni zavod Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Institut za migracije i narodnosti

Institut za društvene i političke studije u Patagoniji Fakulteta humanističke i društvene znanosti

Nacionalnog sveučilišta u Patagoniji „San Juan Bosco“

Međunarodna mreža istraživača migracijskih procesa između Hrvatske i Južne Amerike

 

Institucionalna potpora

Institut za antropološke znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Buenos Airesu

Odsjeka za sociologiju Fakulteta društvenih znanosti Sveučilišta u Buenos Airesu

Odsjeka za društvene i humanističke znanosti Sveučilišta u Aysenu

 

Organizacijski odbor

dr. sc. Katica Jurčević (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu), Hrvatska

doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj (Institut za migracije i narodnosti), Hrvatska

prof. dr. sc. Juan Carlos Radovich (Sveučilište u Buenos Airesu / Nacionalno vijeće za znanstveno i tehničko istraživanje), Argentina

prof. dr. sc. Fortunato Mallimaci (Sveučilište u Buenos Airesu / Nacionalno vijeće za znanstveno i tehničko istraživanje), Argentina

prof. dr. sc. Brígida Norma Baeza (Nacionalno sveučilište u Patagoniji San Juan Bosco / Nacionalno vijeće za znanstveno i tehničko istraživanje), Argentina

doc. dr. sc. Stjepan Šterc (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu), Hrvatska

dr. sc. Kristian Turkalj (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

dr. sc. Natasha Kathleen Levak (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu), Hrvatska

dr. sc. María Florencia Luchetti (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu), Hrvatska

doc. dr. sc. Patricia Carrasco (Sveučilište u Aysenu), Čile

doc. dr. sc. Pastor Cea (Sveučilište u Aysenu), Čile

Paula Gadže, mag., doktorandica (Sveučilište u Buenos Airesu), Argentina – Hrvatska

dr. sc. Oliver Zambrano Alemán, doktorand (Središnje sveučilište u Venezueli), Venezuela

Cristian Šprljan, mag. (Nacionalno sveučilište u Cordobi), Argentina

Karen Bauk, mag., doktorandica (Nacionalno sveučilište u Cordobi), Argentina

Cristina Solián, mag. i mag. educ. (Nacionalno sveučilište u Rosariu), Argentina

 

 

Encuentro internacional científico profesional

Procesos migratorios entre Croacia y América del Sur

“Historia, cultura y sociedad”

Primer Encuentro de la Red Internacional de Investigadores de

Procesos Migratorios entre Croacia y América del Sur

Zagreb

11 y 12 de diciembre de 2019

 

El Instituto de Investigaciones del Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb, el Instituto de Migración y Estudios Étnicos, el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia y La Red Internacional de Investigadores de Procesos Migratorios entre Croacia y América del Sur, convocan a todos los científicos, profesionales e interesados a participar del Primer Encuentro de la Red Internacional de Investigadores de Procesos Migratorios entre Croacia y América del Sur que tendrá lugar los días 11 y 12 de diciembre de 2019 en la ciudad de Zagreb. Este encuentro tiene como objetivo principal promover el intercambio de experiencias y el debate sobre los diversos aspectos que conforman el fenómeno migratorio entre Croacia y América del Sur. Es posible participar del encuentro de modo virtual, a través de Internet/video conferencia.

 

Fundamentación

 

Las últimas décadas del siglo XIX, la consolidación de los Estados-nación modernos en América del Sur y su integración al mercado mundial en tanto productores de materia prima generaron una gran demanda de mano de obra. Esta necesidad se tradujo en el arribo de un gran contingente migratorio, principalmente europeo, que se intensificó hacia fines de siglo y, sobre todo, luego de que Estados Unidos restringiera su política inmigratoria en la década de 1920. Estas necesidades estructurales de los países americanos que atravesaban procesos de modernización brindaron a los inmigrantes amplias oportunidades de progreso económico y social, así como de integración a los países receptores. Junto con su fuerza de trabajo y su potencial económico, los migrantes aportaron a las sociedades receptoras sus conocimientos, saberes, creencias, tradiciones y patrimonios culturales. Es así como la crucial importancia de la migración europea para los países suramericanos se manifiesta en la fisonomía espacial y cultural adquirida por numerosos pueblos y ciudades a lo largo y ancho del continente. En ellos, la amalgama de nacionalidades y etnias, tanto europeas como americanas, tuvo su máxima expresión en lo que se denominó por mucho tiempo “crisol de razas” para dar nombre a la supuesta fusión armónica con la que se pensaba la definición de la(s) identidad(es) nacional(es) en suelo americano. Para los países de origen de los contingentes migratorios, por su parte, la existencia de colectividades dispersas por territorios sudamericanos al otro lado del océano representa una extrema riqueza material y simbólica, puesto que muchas de ellas atesoran objetos, memorias, tradiciones, dialectos y diversas prácticas culturales que constituyen verdaderas reservas de sus patrimonios materiales e inmateriales.

 

Según cifras oficiales, medio millón de croatas y sus descendientes vive actualmente En América del Sur. Como es sabido, es difícil conocer la cantidad exacta de croatas arribados a Suramérica debido a la falta de documentación precisa y a las transformaciones estatales, geopolíticas y territoriales sufridas por Croacia a lo largo de su historia. Sin embargo, en los últimos años se han ido desarrollando diversas líneas de investigación tendientes a complementar, complejizar y enriquecer las perspectivas analíticas existentes. En este sentido, varios estudios realizados por investigadores suramericanos de origen croata sugieren que esta cifra podría ser mucho más alta: se estima, al menos, en tres cuartos de millón la cantidad de croatas y sus descendientes asentados en Sudamérica. Por otra parte, además de la pregunta por la cantidad de croatas existentes en territorio suramericano, se debe tener en cuenta la distribución de los asentamientos de la población migrante. De este modo, la presencia croata cobra relevancia a partir del desarrollo de las historias regionales, la historia oral y la microhistoria, puesto que existen localidades en las cuales la contribución de la colectividad croata al progreso local es más significativa que su influencia a nivel nacional. Junto con este desarrollo, también deben considerarse los avances en las investigaciones realizadas desde los enfoques de la antropología social y cultural y la sociología, así como por la importancia que el tema de la identidad ha adquirido en las ciencias sociales en los últimos años.

 

Como puede advertirse, la significación que la emigración tiene para la historia, la cultura y la identidad croata se complementa con la significación que la inmigración tiene para los países de América del Sur. Ello explica el desarrollo de los estudios migratorios tanto en Croacia como en América. Sin embargo, en ambos casos, algunos temas, países y regiones se encuentran todavía relegados de la investigación. Así, en los países suramericanos, los estudios migratorios se han centrado principalmente en los países europeos de procedencia mayoritaria de los migrantes, principalmente España, Italia y Portugal, mientras que en Croacia se han estudiado centralmente otros destinos migratorios, ocupando América del Sur un lugar muy minoritario.

 

En las últimas décadas, como se ha dicho, se asiste a un proceso de ampliación y diversificación de los estudios migratorios, que incluye grupos numéricamente minoritarios de inmigrantes, pero importantes en términos de su contribución al desarrollo de las sociedades de los países de llegada, así como nuevos temas, preguntas, perspectivas analíticas y problematizaciones teórico-metodológicas. Se trata, en muchos casos, de investigaciones cuya circulación, recepción e impacto se ven reducidas por el idioma en que están escritas. Excepto algunas excepciones, en Croacia no se lee español y en América del Sur no se lee croata. Tomando en cuenta esta situación, y procurando generar un espacio de intercambio entre investigadores croatas y sudamericanos, el Instituto de Investigación del Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb y el Instituto el Instituto de Migración y Estudios Étnicos han organizado y coordinado paneles en español, con participación presencial y virtual a través de Internet, dentro de dos congresos de envergadura y que constituyen antecedentes de la presente convocatoria.

 

El primer panel se realizó en el marco del Tercer Congreso de la Migración Croata “Partida, Permanencia, Retorno”, celebrado del 29 de junio al 1 de julio de 2018 en Osijek, bajo la organización del Centro de Investigación de la Emigración Croata y en colaboración con el Instituto de Migración y Estudios Étnicos y el Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb. Titulado “Migración croata en América del Sur y migración de retorno a Croacia. Desafíos y oportunidades”, el panel en español contó con quince participantes de Croacia, Argentina, Chile y Venezuela. El segundo panel en español se celebró en el marco del Encuentro Internacional Científico Profesional. Migración e Identidad: Economía, Cultura y Estado, que tuvo lugar en Zagreb del 6 al 8 diciembre de 2018, organizado por el Instituto de Migración y Estudios Étnicos con la colaboración del Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb, entre otras instituciones. En esta ocasión, dieciocho investigadores de Croacia, Eslovenia, Argentina, Chile, Venezuela, Perú y Bolivia presentaron sus trabajos en las mesas “Procesos migratorios en América del Sur: historia, identidades y desafíos a la investigación” y “Procesos migratorios y construcción identitaria en América del Sur y en el sureste europeo: cultura, Estado y nacionalismos”.

 

Como resultado de estos paneles se comenzó a pensar en la organización del presente encuentro cuyo objetivo principal es la conformación de un espacio institucional de comunicación e intercambio de experiencias, presentación de resultados de investigación, discusión de problemas teórico-metodológicos y adopción de decisiones y medidas conjuntas con vistas a tender un puente y generar un diálogo científico y profesional amplio entre Croacia y los países de América del Sur que redunde en un fructífero desarrollo de este campo de estudios.

 

Ejes temáticos propuestos para la presentación de trabajos

Procesos migratorios. Debates y perspectivas

Políticas migratorias

Aportes de la colectividad croata al desarrollo y modernización de las sociedades receptoras

Identidad(es) nacional(es)

Identidad(es) cultural(es)

Identidad(es) étnica(s)

Identidad(es) religiosa(s)

Preservación de la identidad nacional croata en la migración

Participación pública de los migrantes croatas

Organizaciones, actividades, expresiones y manifestaciones culturales

Arte y experiencias artísticas

Organizaciones, expresiones y experiencias políticas

Organizaciones, expresiones y experiencias religiosas

Asociacionismo y mutualismo

Comunidades diaspóricas virtuales

Procesos y políticas de memoria

Migración de retorno

Patrimonio croata en América del Sur

Procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma y la cultura croata

Debates teóricos: migración y diáspora

Problemas metodológicos y cuestiones de archivo

Aspectos demográficos de la migración

Lazos y cooperación de los migrantes con el país de origen

Políticas de integración y/o de exclusión

Migrantes y extranjeros

La cuestión del Otro

Derechos humanos

El rol de la mujer en los procesos migratorios

Feminización de las migraciones

Economía, turismo y desarrollo local

 

Se aceptarán también resúmenes presentados por fuera de las propuestas de ejes temáticos definidas en la presente convocatoria

 

Directivas para la presentación de resúmenes

Los resúmenes deben enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:  encuentrointernacional@hrstud.hr

Los resúmenes deben estar escritos en croata o en español

Los resúmenes deben enviarse en formato Word y deben contener:

Nombre completo del autor o los autores

Pertenencia institucional y correo electrónico de los autores

Título de ponencia

Cinco palabras clave

Eje temático en el que desea participar

La extensión debe ser de entre 200 y 300 palabras

Debe estar escrito en letra Times New Roman, tamaño 12, justificado, interlineado 1,5 puntos

El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: APELLIDO, Nombre. Título de la ponencia. Por ejemplo: MIHANOVICH, Nicolas. Debates historiográficos sobre la migración en América del Sur.

Se publicará un libro de resúmenes en español y en croata

 

Directivas para la presentación de ponencias completas 

Las ponencias completas deben enviarse con posterioridad a la realización del congreso a la siguiente dirección de correo electrónico:  encuentrointernacional@hrstud.hr

Las ponencias completas deben estar escritas en croata o en español

Las ponencias completas deben enviarse en formato Word y deben contener:

Nombre completo del autor o los autores

Pertenencia institucional y correo electrónico de los autores

Título de ponencia

Cinco palabras clave

Eje temático en el que participó o indicar si se trata de una comunicación libre

Debe estar escrita en hoja tamaño A4, letra Times New Roman, tamaño 12, justificado, interlineado 1,5 puntos

La extensión debe ser de entre 10 y 13 páginas incluyendo notas y bibliografía

Las referencias bibliográficas deben seguir las pautas establecidas en el Manual de Estilo APA, disponible en el siguiente enlace: http://www.apastyle.org/

El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: APELLIDO, Nombre. Título de la ponencia. Por ejemplo: MIHANOVICH, Nicolas. Debates historiográficos sobre la migración en América del Sur.

Después del encuentro se publicarán los trabajos presentados (con arbitraje)

 

Fechas importantes

Recepción de resúmenes: hasta el 30 de septiembre de 2019

Comunicación de aceptación de resúmenes: 14 de octubre de 2019

Recepción de ponencias completas: hasta el 31 de marzo de 2020

 

Organizadores

Instituto de Investigación del Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb

Instituto de Migración y Estudios Étnicos, Zagreb, Croacia

Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”

Red Internacional de Investigadores de Procesos Migratorios entre Croacia y América del Sur

 

Avales institucionales

Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires

Carrea de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires

Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Aysén

 

Comité organizativo

Dra. Katica Jurčević (Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb), Croacia

Dra. Marina Perić Kaselj (Instituto de Migración y Estudios Étnico), Croacia

Dr. Juan Carlos Radovich (UBA / CONICET), Argentina

Dr. Fortunato Mallimaci (UBA / CONICET), Argentina

Dra. Brígida Norma Baeza (UNPSJB / CONICET), Argentina

Dr. Stjepan Šterc (Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb), Croacia

Dr. Kristian Turkalj (Ministerio de Justicia de la República de Croacia), Croacia

Dra. Natasha Kathleen Levak (Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb), Croacia

Dra. María Florencia Luchetti (Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb), Croacia

Dra. Patricia Carrasco (Universidad de Aysén), Chile

Dr. Pastor Cea (Universidad de Aysén), Chile

Lic. y doctoranda Paula Gadže (UBA), Argentina / Croacia

Mag. y doctorando Oliver Zambrano Alemán (Universidad Central de Venezuela), Venezuela

Lic. Cristian Šprljan (Universidad Nacional de Córdoba), Argentina

Lic. y doctoranda Karen Bauk (Universidad Nacional de Córdoba), Argentina

Lic. y prof. Cristina Solián, (Universidad Nacional de Rosario), Argentina

 

https://www.hrstud.unizg.hr/znanost/novosti?@=218eg#news_113678

 

 

Odgovori