Potez za povijesni notes – Ivica Šola: “civilizacijski, humanistički i kulturološki zločin i barbarstvo zvan Francuska revolucija”

Ivica Šola uspio je u kolumni u “Slobodnoj Dalmaciji” – iako ni prvi ni zadnji koji svodi Francusku revoluciju isključivo na teror (ispuštajući ukidanje feudalnog poretka i povlastica, uspostavu građanskog društva, republike i modernosti, Deklaraciju o pravima čovjeka i građanina…) – ipak otići korak dalje i okrstiti je rijetko viđenom jezično-pojmovnom bravurom. Njegove riječi, kao i čitava kolumna, potaknule su nas na uvođenje nove rubrike “Potez za povijesni notes” u kojoj ćemo dokumentirati izjave koje zaslužuju da ih se dalje citira kao primjer posebno dojmljiva iskrivljavanja i zloupotrebe povijesti.

 

 

Ivica Šola

 

Islamisti su učenici Francuske revolucije

 

22.04.2019.

 

(…)

 

A ta krvava kupelj i jedno od najvećih barbarstava u povijesti odvijalo se pod prekrasnom parolom “sloboda, jednakost, bratstvo”. I sada, vidi perverzije, u kolektivnom imaginariju Europljana srednji vijek, kršćanska vjera i kultura koja je Europi dala sveučilišta i velebnu arhitekturu i kulturu, nazvana je mračnom, gleda ju se samo kroz križarske ratove i progon vještica, a civilizacijski, humanistički i kulturološki zločin i barbarstvo zvan Francuska revolucija u istom europskom kolektivnom imaginariju gleda se kroz uzvišeno trojstvo “sloboda, jednakost, bratstvo”, zločin koji slavimo kao prosvjećujući i emancipacijski čin za Europu.

 

(…)

 

 

https://www.slobodnadalmacija.hr/misljenja/agora/clanak/id/599921/islamisti-su-ucenici-francuske-revolucije

 

 

Sa Šolom je polemizira Viktor Ivančić:

 

Ivica Šola ispisao je upečatljiv protumuslimanski pamflet, obojan mračnim tonovima, pozivajući na otrježnjenje, tj. na istrebljenje svega što nije kršćansko, a naročito onoga što je muslimansko, jer je to jedini način da se zaustavi užasan ‘kulturološki zločin’ koji permanentno traje. Kako je to izveo?

 

https://www.portalnovosti.com/govnar-crkve-notre-dame