Nove tendencije u historiografiji socijalističke Jugoslavije

Uvod

 

Hannes Grandits, Holm Sundhaussen
Jugoslavija šezdesetih godina: protiv teleološkog pristupa u istraživanju

Tekst.pdf

 

Igor Duda
Društveno i svakodnevno u istraživanju povijesti socijalističke Jugoslavije: mapiranje područja i tema

Tekst.pdf

 

Branimir Janković
Povijest knjige i čitanja: novi pristup jugoslavenskom socijalizmu

Tekst.pdf

 

Radina Vučetić
O jednom jubileju ili kako se (ne) sećamo Jugoslavije

Tekst.pdf

 

Nemanja Radonjić
(Post)jugoslovenska istoriografija i “Treći svet”

Tekst.pdf

 

Vladimir Ivanović

Brain drain bez kofera: Jugoslovenske izbeglice u Austriji tokom 90-ih godina

Tekst-pdf

 

Katharina Tyran
Jugoslavija i manjinsko pitanje: razmatranja na primjeru gradišćanskih Hrvata i koruških Slovenaca

Tekst.pdf

 

Jure Ramšak
Historicizing the Left Alternative to Self-Management Socialism in the Yugoslav Centre and Periphery

Tekst.pdf

 

Borut Klabjan
Yugoslavia on My Mind: Politics of Memory of World War II between Slovenia and Italy

Tekst.pdf

 

Ruža Fotiadis
„Opasni prijatelji, nevjerna braća“ – bliskost i udaljenost u međunarodnim odnosima na primjeru Grčke i Jugoslavije

Tekst.pdf

 

Petar Todorov
Socijalistička Jugoslavija u produkciji poslednjih dokumentarnih filmova u Makedoniji

Tekst.pdf

 

Darko Stojanov
Zemlja progresa ili zemlja krize: socijalistička Jugoslavija u makedonskim udžbenicima istorije

Tekst.pdf

 

Husnija Kamberović
Svjedočenja političkih aktera i njihov značaj u izučavanju socijalizma u Bosni i Hercegovini

Tekst.pdf

 

Amir Duranović
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i socijalizam: između kritičke i parahistoriografije

Tekst-pdf

 

Aida Ličina Ramić
Socijalistički grad – historiografska literatura o gradovima SFRJ na primjeru Beograda, Sarajeva i Zagreba

Tekst.pdf