Mirjana Matijević Sokol, “STUDIA EPIGRAPHICA SELECTA”

RASPRAVE I PRINOSI IZ HRVATSKE EPIGRAFIJE


2023 (264 str.)


Ova knjiga je treća u nizu Studia autorice M. Matijević Sokol,  koja se temelji na objavljenim člancima o hrvatskom srednjovjekovlju. Prve dvije obrađuju pitanja srednjovjekovne hrvatske diplomatike i pismenosti, a ova treća posvećena je srednjovjekovnim epigrafičkim spomenicima sastavljenim latinskim jezikom. Autorica je nastojala kroz raznoliku epigrafsku građu prikazati fenomen koji je jedinstven na hrvatskom prostoru, a sastavni je dio povijesne, pisane baštine sa sadržajima koji pojedine epigrafe svrstavaju u povijesna vrela prvoga reda a često su sami po sebi literarani, prozni ili poetski zapisi. Vremenski raspon koji knjiga pokriva jest velik, ali epigrafska baština podliježe velikim dijelom sličnim pravilima uz nužno uvažavanje i sagledavanje prostornih i vremenskih odrednica. Posebno se obrađuje natpis s krstionice kneza Višeslava, natpis kraljice Jelene, više natpisa kneza Branimira, natpis kneza Muncimira, epigrafi otoka Krka, a na kraju se ukratko rekapituliraju opažanja o epigrafičkim spomenicima od srednjeg vijeka do XVI. st. s ponekom ranijom ili kasnijom iznimkom. Težište je na opažajima o latinskom jeziku natpisa i njegovim mijenama. Isto tako u kratkom osvrtu se sintetiziraju pojave u razvoju pisma te evidentiraju promjene sadržaja natpisa koje reflektiraju povijesne, društvene, kulturne i duhovne aspekte hrvatskog prostora koje je obuhvaćeno razmatranjima.


Knjiga je opremljena ilustracijama, sažetcima na engleskom jeziku te kazalima osobnih imena i geografskih pojmova.


Izvor:


Odgovori