“Magistra famosa” – zbornik radova u čast profesorici Mirjani Matijević Sokol

“Magistra famosa” – Zbornik radova u čast profesorici Mirjani Matijević Sokol

Književni krug Split, 2023. godine, 904 str.


U srijedu 29. svibnja 2024. g. na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Splitu predstavljen je zbornik Magistra famosa. Zbornik u čast profesorici Mirjani Matijević Sokol kojeg su uredili Ivan Botica, Tomislav Galović, Damir Karbić, Suzana Simon, Filip Šimetin Šegvić, Nikolina Šimetin Šegvić te Marko Trogrlić. Zbornik su predstavili profesoričini suradnici, kolege i prijatelji Damir Karbić i Tonija Andrić te Marko Trogrlić, da bi se potom okupljenima obratila i sama profesorica Mirjana Matijević Sokol.


Fotogalerija:

https://www.ffst.unist.hr/dogadanja?@=245ze#news_105148


Zbornik je objavljen u nakladi Književnog kruga Split, a izdan je zbog iznimnih doprinosa profesorice Matijević Sokol hrvatskoj historiografiji, ali i povodom profesoričina jubilarnog 70.-tog rođendana.

U konceptualnom smislu, Zbornik se sastoji od dva dijela. Započinje profesoričinom znanstvenom biografijom s pregledom objavljenih  radova u kojem se nalazi 200-ak bibliografskih jedinica, od autorskih knjiga i monografija, preko uredničkih zbornika i skripti, do brojnih znanstvenih studija, rasprava i drugih priloga. Zbornik potom donosi 6 tekstova koji opisuju profesoričin doprinos djelovanju raznih znanstvenih i visokoškolskih institucija, počevši od Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu, gdje se prvo i zaposlila, pa sve do njezina nastavnog rada na splitskom Odsjeku za povijest. Ovi tekstovi, osim što opisuju profesoričin znanstveno-nastavni rad, u nešto ležernijem ozračju donose i brojne anegdote, sjećanja autora na suradnju s profesoricom i razne crtice iz njihova poslovnog i privatnog života.

Drugi dio Zbornika, pak, donosi znanstvene radove koje su napisali kolege, suradnici, prijatelji i učenici prof. Mirjane Matijević Sokol njoj u čast. U tom se dijelu nalazi ukupno 34 znanstvena rada kronološki razvrstana u 3 manje cjeline – stara povijest, srednji vijek i rani novi vijek, a koji zajedno daju sustavan pregled najnovijih historiografskih spoznaja različitih istraživačkih tema i sadržaja. Radovi iz novije povijesti, posebno iz historije 19. i 20. stoljeća, bit će zastupljene u drugome svesku čije je tiskanje planirano naknadno. Na početku Zbornika otisnuta podugačka tabula gratulatoria, odnosno popis čestitara koji se svojim tekstom nisu uspjeli priključiti ovome izdanju, ali su zato na ovaj način izrazili čestitke i zahvalnost profesorici Matijević Sokol. Tako ovo izdanje ostaje trajan spomen na profesoričin historiografski rad kao uzor  mladim generacijama povjesničara.


SADRŽAJ ZBORNIKA:

Tabula gratulatoria; str. 8

Vita operaque

PROF. DR. SC. MIRJANA MATIJEVIĆ SOKOL, PROFESSOR EMERITA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU I DOCTOR HONORIS CAUSA SVEUČILIŠTA U SPLITU; str. 11

BIBLIOGRAFIJA (1977. – 2023.) str. 30

Damir Karbić:MIRJANA MATIJEVIĆ SOKOL I ODSJEK ZA POVIJESNE ZNANOSTI ZAVODA ZA POVIJESNE I DRUŠTVENE ZNANOSTI HAZU U ZAGREBU – FORMATIVNO RAZDOBLJE; str. 62

Domagoj Tončinić: DR. SC. MIRJANA MATIJEVIĆ SOKOL, PROFESORICA FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (OD 1997. DO 2019. GODINE); str. 69

Mario Grčević: PROFESSOR EMERITA MIRJANA MATIJEVIĆ SOKOL I FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA; str. 71

Damir Boras: PROFESSOR EMERITA MIRJANA MATIJEVIĆ SOKOL I SVEUČILIŠTE U ZAGREBU; str. 73

Tonija Andrić: PROF. DR. SC. MIRJANA MATIJEVIĆ SOKOL NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U SPLITU; str. 75

Nikola Anušić: PRIJATELJSTVO DUŽE OD POZNANSTVA; str. 78

Studia in honorem Mirjana Matijević Sokol

AETAS ANTIQUA

Jasna Jeličić Radonić: DIONIZOV KULT NA MANASTIRINAMA U SALONI; str. 83

Dino Demicheli: DVA EPIGRAFSKA SPOLIJA IZ ANTIČKIH GRAĐEVINA KOD LOKALITETA PET MOSTOVA U SALONI; str. 95

Eva Katarina Glazer: AL MAGHTAS JE BETANIJA S ONU STRANU JORDANA; str. 108

MEDIUM ÆVUM

Ivan Basić: O ADRIOBIZANTIZMIMA RIŽANSKOG PLACITA; str. 135

Trpimir Vedriš: NOVI POGLED NA ČEDADSKI EVANGELIJAR KAO IZVOR ZA HRVATSKU POVIJEST 9. STOLJEĆA; str. 167

Zrinka Nikolić Jakus: KRALJICA JELENA KAO ČUVARICA MEMORIJE HRVATSKIH VLADARA; str. 211

Marinko Marić: TISUĆU GODINA TREBINJSKE BISKUPIJE U ZRCALU BULE PAPE BENEDIKTA VIII. IZ 1022. GODINE; str. 221

Vjera Brković: OSOBNI I ZNANSTVENI POVRATAK U PROŠLOST: SPLITSKI NADBISKUP LOVRO I NJEGOVO DOBA; str. 234

Hrvoje Gračanin: SLIKA BIZANTA U POVIJESTI SALONITANSKIH I SPLITSKIH PRVOSVEĆENIKA TOME ARHIĐAKONA; str. 251

Zdenka Janeković Römer: REGIMEN SREDNJOVJEKOVNOG KOTORA – KOMUNALNA SAMOUPRAVA POD RAZLIČITIM VLASTIMA; str. 284

Ludwig Steindorff: TOMA ARHIĐAKON – JUNAK I NAŠEGA VREMENA; str.  305

Igor Fisković: O TOMI ARHIĐAKONU SPRAM LIKOVNOSTI; str. 319

Florin Curta: GESTA HUNGARORUM AS PARODY. THE LITERARY ANALYSIS OF A MEDIEVAL TEXT; str. 342

Ante Birin: STATUTI SREDNJOVJEKOVNIH DALMATINSKIH GRADOVA – POVIJESNO-POLITIČKI KONTEKST I VRIJEME NJIHOVA NASTANKA; str.  421

Zoran Ladić: PRILOG BIOGRAFIJI MLETAČKOG INŽENJERA FRANCESCA DELLE BARCHE S POSEBNIM OBZIROM NA RAZDOBLJE MLETAČKE OPSADE ZADRA (1345. – 1346.); str. 443

Ivan Majnarić: CUM SCALIS: CRONACA DI TREVISO I KRALJEVSKO OSVAJANJE ZADRA 1357; str. 472

Nella Lonza: PRAVNO MIŠLJENJE (CONSILIUM) ZNAMENITOG TALIJANSKOG PRAVNIKA BALDA DEGLI UBALDI U ZADARSKOM KAZNENOM SLUČAJU IZ 14. STOLJEĆA; str. 507

Gordan Ravančić: ŽIVOTINJE U KAZNENIM SPISIMA SREDNJOVJEKOVNOG DUBROVNIKA; str. 523

Neven Isailović: PRELIMINARNA RAZMATRANJA O GRADOKMETOVIMA U SREDNJOVJEKOVNOJ JUŽNOJ HRVATSKOJ NA PRIMJERIMA SINJA, KLISA I KNINA; str. 542

Marijan Premović: PRILOG POZNAVANJU ODNOSA KONSTANTINA BALŠIĆA I DUBROVNIKA 90-TIH GODINA 14. STOLJEĆA; str. 568

Šime Demo – Maja Tabak: SREDNJOVJEKOVNE ŽENE U BOCCACCIOVU DJELU DE MULIERIBUS CLARIS – IZDANJE, PRIJEVOD I KOMENTAR ODABRANIH BIOGRAFIJA; str. 582

Hrvoje Petrić: PRILOZI POZNAVANJA TRGOVIŠTA PRODAVIZ/PRODAVIĆ; str. 613

Sanja Miljan – Goran Budeč: ŽIVEĆI ZAVJET SIROMAŠTVA: DVIJE OPORUKE FRANJEVACA U DUBROVNIKU PRETKRAJ 14. STOLJEĆA; str. 627

Borislav Grgin: CAMBRAISKA LIGA, KRALJ VLADISLAV II. I PITANJE DALMACIJE PREMA MLETAČKOM POSLANIKU PIETRU PASQUALIGU: MOGUĆNOSTI I STVARNOST; str. 643

Ivan Jurković: RASUTA FRANKAPANSKA BAŠTINA – DÜREROV NEPOZNATI MUŠKARAC I VAN SCORELOV PLEMENITI MLEČANIN; str. 665

PRISCA AETAS RECENTIOR

Relja Seferović: KLASIČNA DUBROVAČKA HISTORIOGRAFIJA I SREDNJOVJEKOVNA CRKVA; str. 689

Zrinka Novak: BENEDIKTINSKI SAMOSTAN SV. JUSTINE U RABU U RANOME NOVOM VIJEKU; str. 710

Ivan Botica – Marko Rimac: NA RASKRIŽJU CIVILIZACIJA – TRI PISMOVNA SUSTAVA NA ZALINOJ KULI U IGRANIMA NEDALEKO OD MAKARSKE; str. 754

Marino Martinčević – Elvis Orbanić: KONSTITUCIJE PIĆANSKOGA STOLNOG KAPTOLA, NJEGOVA IMOVINA I MISNE OBVEZE; str. 785

Stipe Botica: HRVATSKE POVIJESNE KNJIGE KAO KAČIĆEVI DOKUMENTI ZA OPIJEVANJE; str. 811

Lovorka Čoralić: SOLINJANI U MLETAČKIM PREKOJADRANSKIM KOPNENIM POSTROJBAMA U 18. STOLJEĆU; str. 819

Vlatko Smiljanić: POVIJEST VISOKOGA ŠKOLSTVA U VIROVITICI TIJEKOM 18. STOLJEĆA; str. 838

Daniel Patafta: FR. LUKA VLADIMIROVIĆ (1718-1788) AND THE RESHAPING OF CROATIAN LANDSCAPES; str. 852

Drago Roksandić: PRILOG UREDNIČKOM PROJEKTU IVE BANCA KRATKA POVIJEST HRVATSKE; str. 883O Zborniku uz mogućnost naručivanja, vidi također:

https://www.knjizevni-krug.hr/knjige/magistra-famosa-zbornik-u-cast-mirjane-matijevic-sokol/


Odgovori