Promocija novog izdanja časopisa – Podplješivički graničari 7 – 2023.

Saborsko, 15. svibnja 2024. u 16:00 u Vatrogasnom domu

Promotori:  Želimir Prša – Udruga Podplješivički graničari

                    Ivan Vuković – Udruga Podplješivički graničari

                    Danica Conjar Cetinjanin – Turistička zajednica područja Plitvičke doline 


Ogulin, 15. svibnja 2024. u 19:00 u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Ogulinu

Promotori:  dr.sc. Željko Holjevac – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb

                    Želimir Prša – Udruga Podplješivički graničari

                    Ivan Vuković – Udruga Podplješivički graničari

                    Danica Conjar Cetinjanin – Turistička zajednica područja Plitvičke doline

Moderator: Zvonko Trdić – Katedra čakavskog sabora Modruše


Iz predgovora:

Pred vama se nalazi novo izdanje znanstvenog časopisa Podplješivički graničari. Ovo izdanje nosi naslov Podplješivički graničari 7 – 2023. Ovaj broj predstavlja kontinuitet od sedam godina izlaženja, odnosno peto sveščano izdanje našeg časopisa.

Časopis je podijeljen u tri tematske cjeline. Prva tematska cjelina nazvana je (Ne)poznato o poznatome te sadrži tri rada. Prvi je rad Ivan Vukovića koji nosi naslov Saborsko u Domovinskom ratu. Ovaj rad nastao je kao skraćeni diplomski rad obranjen na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine, koji je obrađivao temu općina Ogulin u Domovinskom ratu. Ovaj rad je po mnogočemu značajan. Osim što je prvi znanstveni rad mladog povjesničara Vukovića, prvi je znanstveni rad koji se tematski bavi isključivo općinom Saborsko u posljednjem ratu. Prema svom cjelokupnom sadržaju ovaj izvorni znanstveni rad iznimno je vrijedan i detaljan te pridonosi poznavanju zbivanja iz Domovinskog rata. Posvećen je iznimno važnim događanjima, na strateški važnom području Hrvatske, koji su, nažalost, danas potisnuti u zaborav. Zatim slijedi rad Danice Conjar Cetinjanin koji je također tematski vezan za Saborsko te nosi naslov Analiza promjena baštinskih praksi na području Saborskog. Ovaj rad također je nastao kao skraćeni oblik istoimenog diplomskog rada obranjenog 2022. na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Rad uvelike odgovara samom naslovu ovog poglavlja jer tematski pokriva pomalo već zaboravljene i iščezle običaje na području Saborskog. Ovaj je rad prvi rad objavljen u ovom časopisu koji nije u suštini vezan uz isključivo povijesne teme, već donosi vrijedne, a i pomalo nepoznate i zaboravljene primjere tradicijske kulture Saborskog. Ovaj rad je i poticaj za ovakva i slična istraživanja na zavičajnom prostoru koji tematski pokriva časopis Podplješivički graničari. Naposljetku slijedi rad Želimira Prše naslova Tragom jedne sudbine – Petar Gašparović (1909.-1985.) koji je svojevrsni nastavak autorova rada iz prethodnog broja o prostoru općina Rakovica i Drežnik Grad u Drugom svjetskom ratu. Rad stavlja naglasak na to kako su se promjene državnih sustava i društveno-političkih okolnosti manifestirale kroz život pojedinca, te želi istaknuti kako i sudbine „malih ljudi“ u turbulentnim vremenima mogu biti historiografski značajne i zanimljive.

Druga tematska cjelina nosi naslov Prikazi te sadrži dva prikaza nedavno objavljenih knjiga. Ovo je prvi put da se u našem časopisu objavljuju prikazi knjiga. Autor prvog prikaza je prof. dr. sc. Željko Holjevac, koji piše o knjizi Josipa Fajdića, Portreti zaslužnih Ličana u znanosti i kulturi i njihova djela, koja je objavljena 2023. godine. Prikaz knjige Marijan Ožura – živjeti s Crkvom autora Ivana Mateše, koja je objavljena 2022. godine, napisao je Marko Kolić.

Treća i posljednja cjelina nosi naslov In memoriam te je (nažalost) posvećena suradniku ovog časopisa dr. sc. Ivanu Dujmoviću, koji je preminuo 17. ožujka 2023. godine.

A za kraj još nekoliko riječi zahvale. Hvala svim autorima članaka, recenzentima radova, članovima uredništva, lektorici, članovima upravnog odbora udruge te svima drugima koji su na bilo koji način, pa makar i samo savjetom, doprinijeli izdavanju ovog novog broja našeg časopisa. Velika hvala i našim donatorima Općini Rakovica i Općini Saborsko što su prepoznali kvalitetu našeg rada te nam financijski pomogli u izdavanju ovog godišta našeg časopisa.

Radost samog vodstva Udruge kao i uredništva časopisa jest u objavljivanju svakog novog broja časopisa, ali pred nama su uvijek novi i brojni izazovi. Podplješivički graničari polagano, ali uspješno koračaju kroz bespuća hrvatske historiografske zbilje. Veseli nas prepoznatljivost našeg rada među čitateljima, etabliranje novih i mladih autora od kojih su neki u ovom časopisu objavili svoj prvi znanstveni rad te spoj mladosti i iskustva koji donosi ovaj časopis. Također uviđamo da su radovi objavljeni u našim prethodnim časopisima citirani u nekoliko doktorskih disertacija, diplomskih radova, znanstvenih članaka i knjiga, što nas iznimno veseli jer to je i osnovni cilj ovog časopisa, vidljivost i uvažavanje u znanstvenim krugovima. Pred časopisom regionalne tematike uvijek su brojne barijere i ograničenja, od samog suženog opsega autora koji se bave ovim specifičnim zavičajnim temama pa do zatvaranja financijske konstrukcije. Trudimo se svakim novim brojem poboljšati kvalitetu časopisa te se nadamo da u tome i uspijevamo.


Odgovori