„Regionalna čajanka“ sa Radinom Vučetić: Jugoslavija i epidemija velikih boginja

Institut društvenih nauka, Beograd

27. 3. 2024. u 12:00


Tema predavanja Radine Vučetić „Rukovanje krizom: Jugoslavija i epidemija velikih boginja“ jeste odgovor države i društva na epidemiju velikih boginja u Jugoslaviji 1972.

Izbijanje poslednje epidemije velikih boginja u Evropi, u Jugoslaviji je izazvalo društveno-političku reakciju širokih razmera. Zajedničkim, a pre svega odlučnim i dobro organizovanim delovanjem državne uprave, epidemiološko-zdravstevnih službi, vojske, kao i građana u Jugoslaviji je broj žrtava opasne bolesti ostao ispod 40, čime je sprečena veća tragedija.

Oslanjajući se na svoju monografiju Nevidljivi neprijatelj – Variola vera 1972 (Službeni glasnik, 2022), Radina Vučetić će govoriti ne samo o toj obuhvatnoj, često i dramatičnoj borbi protiv bolesti, već pre svega o tome na koji način je epidemija dugoročno uticala i menjala jugoslovensko društvo i državu.

Takođe osvrnuće se i na pitanje da li i na koji se način mogu povući paralele između društveno-političkog konteksta u kojem se odvijala borba s epidemijom velikih boginja sa jedne strane, i pandemije Kovida-19, s druge.

Radina Vučetić redovna je profesorka i upravnica Centra za američke studije Filozofskog fakuleteta, Univerziteta u Beogradu. U fokusu njenih istraživanja su Amerika u 20. veku, američke studije, američka meka moć, Hladni rat, istorija Jugoslavije i srpsko/jugoslovensko-američki odnosi. Autorka je više knjiga i desetina naučnih članaka.

Predavanje je deo ciklusa Regionalne čajanke pod nazivom „Jugoslavija“ koji se organizuje zajedno s Akademskom mrežom za saradnju u Jugoistočnoj Evropi. Moderatorka predavanja je Irena Ristić (IDN).


https://zoom.us/j/95149713291?pwd=eHVadTA3Z2FscE5GdlNBM1FLNmFIUT09

Meeting ID: 951 4971 3291
Passcode: 060987


Godišnji program Regionalne čajanke: Jugoslavija


Izvor:

https://idn.org.rs/regionalna-cajanka-sa-radinom-vucetic-jugoslavija-i-epidemija-velikih-boginja/


Odgovori