Izvori za historiju Bosne u srednjem vijeku. Ispisi arhivske građe iz serije Acta Consilii Maioris Državnog arhiva u Dubrovniku (1415-1497)

Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu objavio je novu knjigu iz edicije Dokumenti pod naslovom Izvori za historiju Bosne u srednjem vijeku. Ispisi arhivske građe iz serije Acta Consilii Maioris Državnog arhiva u Dubrovniku (1415-1497) autora dr. Enesa Dedića. Knjiga sadrži odabrane odluke Velikog vijeća Dubrovačke republike koje se odnose na teritorij Bosne ili pojedince sa ovog prostora od 1415. godine, kada je uvedena praksa zasebnog bilježenja odluka sva tri vijeća, do 1497. godine kada je zabilježena posljednja odluka o ranijem teritoriju Bosne u 15. stoljeću.

Veliko vijeće je predstavljalo najviši organ vlasti u Dubrovniku, odlučivalo je o izboru dužnosnika (različitih funkcija u političkom sistemu Dubrovačke republike, te poslanstava), davalo saglasnost za uvoz i izvoz dobara i pružanje različitih usluga susjedima, donosilo širi spektar odluka o diplomatskim misijama, određivalo visinu iznosa diplomatskih poklona vladarima, vlastelinima i drugim činovnicima iz susjednih zemalja, kao i njihovim poslanicima koji su dolazili u Dubrovnik. U okviru ovog izdanja ukupno je priređeno oko 1450 odluka i uredaba, te su priređeni kratki opisi odluka na bosanskom jeziku. Odluke Velikog vijeća koje su priređene u okviru ovog izdanja odnose se na širok spektar političkih i diplomatskih aktivnosti dubrovačkih vlasti prema bosanskim kraljevima, vlastelinima članovima njihovih porodica, poslanicima, te drugim dužnosnicima i činovnicima. Kroz ove odluke se kristališu informacije o političkoj slici u srednjovjekovnoj Bosni odnosno o ustrojstvu države, odnosu između vladara i vlastelina, unutrašnjoj politici, odnosu sa susjedima, kupovini i prodaji državnih teritorija, te diplomatiji srednjovjekovne epohe u Bosni.


Preneseno s portala Historiografija.ba:

https://historiografija.ba/article.php?id=2247


Odgovori