Bilateralne stipendije Mađarske u akademskoj godini 2024./2025.

1) Rok: 22. veljače 2024. do 23.00 sata za semestralni/djelomičan studij, istraživački boravak i cjeloviti studij
2) Rok: 7. ožujka 2024. do 23.00 sata za ljetnu školu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s mađarskom zakladom Tempus Public Foundation, pozivaju na podnošenje prijava za stipendije Vlade Mađarske u akademskoj godini 2024./2025.

Spomenute stipendije dodjeljuju se u sklopu hrvatsko-mađarske bilateralne suradnje, odnosno u sklopu Bilateralnog programa akademske mobilnosti, a ovim pozivom hrvatskim državljanima ponuđene su sljedeće stipendije:

  • 1) stipendije za semestralni/djelomičan studij

Razdoblje mobilnosti u Mađarskoj: 1 ili 2 semestra (od 3 do 10 mjeseci).

Stipendije omogućuju razdoblje studija na mađarskim sveučilištima, a namijenjene su studentima prijediplomskoga, diplomskoga i poslijediplomskoga studija svih studijskih programa, upisanima na visoka učilišta u RH.

Kandidati moraju imati završen najmanje jedan semestar na svome matičnome visokom učilištu.

Stipendije za semestralni/djelomičan studij u Mađarskoj moraju se iskoristiti u akademskoj godini 2024./2025., odnosno u razdoblju od 1. rujna 2024. do 31. srpnja 2025. godine.

Stipendija uključuje: pokriven trošak školarine, financijsku potporu tijekom boravka u Mađarskoj (150,00 EUR za studente prijediplomskoga i diplomskoga studija te od 360,00 EUR do 470,00 EUR mjesečno za studente poslijediplomskoga doktorskog studija), subvencionirani studentski smještaj te pokriven trošak prijevoza u Mađarsku (povratna karta).

  • 2) stipendije za kratki i dugi istraživački boravak

Razdoblje mobilnosti u Mađarskoj: od 3 dana do 6 mjeseci.

a) kratki istraživački boravak 

Razdoblje mobilnosti: od 3 do 29 dana

A) poslijediplomski studij i znanstveno istraživanje 

Stipendije omogućuju istraživački boravak na mađarskim sveučilištima i znanstveno-istraživačkim institutima, a namijenjene su kandidatima koji su završili diplomski studij ili integrirani prijediplomski i diplomski studij te studentima poslijediplomskoga doktorskog studija koji žele provesti znanstveno istraživanje u Mađarskoj.

B) postdoktorski studij i znanstveno istraživanje

Stipendije omogućuju istraživački boravak na mađarskim sveučilištima i znanstveno-istraživačkim institutima, a namijenjene su kandidatima koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti te žele provesti znanstveno istraživanje u Mađarskoj.

b) dugi istraživački boravak

Razdoblje mobilnosti: od 1 do 6 mjeseci

A) poslijediplomski studij i znanstveno istraživanje

Stipendije omogućuju istraživački boravak na mađarskim sveučilištima i znanstveno-istraživačkim institutima, a namijenjene su kandidatima koji su završili diplomski studij ili integrirani prijediplomski i diplomski studij te studentima poslijediplomskoga doktorskog studija koji žele provesti znanstveno istraživanje u Mađarskoj.

B) postdoktorski studij i znanstveno istraživanje

Stipendije omogućuju istraživački boravak na mađarskim sveučilištima i znanstveno-istraživačkim institutima, a namijenjene su kandidatima koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti te žele provesti znanstveno istraživanje u Mađarskoj.

Stipendije za kratki i dugi istraživački boravak u Mađarskoj moraju se iskoristiti u akademskoj godini 2024./2025., odnosno u razdoblju od 1. rujna 2023. do 31. kolovoza 2024. godine.

Stipendija uključuje: mjesečnu financijsku potporu tijekom boravka u Mađarskoj (200,00 EUR za studente poslijediplomskoga doktorskog studija te 300,00 EUR mjesečno za poslijedoktorande), naknadu za smještaj (180,00 EUR za studente poslijediplomskoga doktorskog studija te 200,00 EUR mjesečno za poslijedoktorande) te pokriven trošak prijevoza u Mađarsku (povratna karta).

  • 3) stipendije za cjeloviti poslijediplomski doktorski studij

Razdoblje mobilnosti u Mađarskoj: do 36 mjeseci.

Stipendije omogućuju pohađanje cjelovitoga doktorskoga studijskog programa na mađarskim sveučilištima, a namijenjene su kandidatima koji su završili diplomski studij ili integrirani prijediplomski i diplomski studij.

Stipendije se dodjeljuju za studijske programe na mađarskome i engleskome jeziku.

Kandidatima koji ne znaju mađarski jezik na razini B2 omogućit će se jedna pripremna godina učenja mađarskoga jezika prije početka studija.

Stipendija uključuje: pokriven trošak školarine, financijsku potporu tijekom boravka u Mađarskoj (od 360,00 EUR do 470,00 EUR mjesečno), subvencionirani studentski smještaj te pokriven trošak prijevoza u Mađarsku (povratna karta).

  • 4) stipendije za ljetnu školu mađarskoga jezika i kulture

Razdoblje mobilnosti u Mađarskoj: od 2 do 4 tjedna.

Stipendije omogućuju sudjelovanje u ljetnim školama mađarskoga jezika i kulture koje organiziraju i provode pojedina mađarska sveučilišta tijekom srpnja i/ili kolovoza.

Stipendije su ponajprije namijenjene studentima prijediplomskoga i diplomskoga studija mađarskoga jezika i književnosti. Zbog toga će se prilikom evaluacije prijava i odabira kandidata koji će biti predloženi za stipendiju prednost dati kandidatima koji u trenutku prijave studiraju mađarski jezik i književnost na visokim učilištima u RH.

Stipendija uključuje: pokriven trošak sudjelovanja u ljetnoj školi, studentski smještaj, prehranu te pokriven trošak prijevoza u Mađarsku (povratna karta).

Mađarska strana isplaćuje stipendistima financijsku potporu tijekom boravka u Mađarskoj (osim studentima kojima je dodijeljena stipendija za ljetnu školu), a troškove putovanja stipendista u Mađarsku snosi hrvatska strana (Agencija za mobilnost i programe EU-a). 

Detaljne informacije o svim navedenim stipendijama, uvjetima za prijavu te potrebnoj prijavnoj dokumentaciji dostupne su na mrežnim stranicama mađarske zaklade Tempus Public Foundation.

Prijaviteljima su dostupne i korisne informacije za pripremu prijavne dokumentacije te odgovori na često postavljena pitanja.

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o pozivu zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a na elektroničku adresu:
bilaterala@ampeu.hr

Svi zainteresirani kandidati moraju se prijaviti on-line na mrežnim stranicama mađarske zaklade Tempus Public Foundation do:

1) 22. veljače 2024. do 23.00 sata za semestralni/djelomičan studij, istraživački boravak i cjeloviti studij

2) 7. ožujka 2024. do 23.00 sata za ljetnu školu.

U navedenome roku Agenciji za mobilnost i programe EU-a kandidati trebaju dostaviti:

  1. jedan (1) primjerak cjelokupne odgovarajuće prijavne dokumentacije (što uključuje i mađarski prijavni obrazac) na engleskome jeziku (osim dokaza o znanju mađarskoga jezika koji može biti i na mađarskome jeziku). Ne treba dostavljati originalne dokumente, odnosno moguće je dostaviti i preslike;
  2. ispunjen, otisnut te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku dostupan na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU-a.

Prijava za stipendiju, s cjelokupnom dokumentacijom, podnosi se u jednom (1) primjerku na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE

Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,

uz naznaku ‘Za bilateralne stipendije Mađarske’.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i Agencija za mobilnost i programe EU-a izabrat će i predložiti mađarskoj strani kandidate za stipendiju te elektroničkom poštom obavijestiti kandidate o tome je li prijava uvrštena u uži izbor do kraja travnja 2024. godine. Konačnu odluku o dobitnicama/dobitnicima stipendije donijet će zaklada Tempus Public Foundation najkasnije do kraja lipnja 2024. godine.

Agencija za mobilnost i programe EU-a snosit će troškove putovanja vlakom ili autobusom stipendistima koje hrvatska strana predloži za stipendiju, odnosno kandidatima čije prijave budu odobrene. Da bi ostvarili pravo na pokrivanje troškova prijevoza (povratnu kartu), dobitnici stipendije moraju se javiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a prije putovanja (oko 30 dana prije planiranog dana polaska).


Izvor:

https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/bilateralne-stipendije-madjarske-u-akademskoj-godini-2024-2025/5960


Odgovori