Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Yad Vashem – svjetski centar za sjećanje na holokaust raspisuju natječaj za 25 stipendija za poučavanje o holokaustu

Rok za prijavu: 18. svibnja 2022. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Yad Vashem – svjetski centar za sjećanje na holokaust raspisuju natječaj za 25 stipendija za poučavanje o holokaustu namijenjenih učiteljima predmetne nastave u osnovnim školama, nastavnicima društvenih predmeta u srednjim školama te sveučilišnim profesorima i stručnjacima koji se aktivno bave edukacijom o holokaustu u Republici Hrvatskoj. 

Imajući u vidu višepredmetni pristup tematici holokausta, uz učitelje i nastavnike povijesti za stipendiju se mogu prijaviti i učitelji predmetne nastave i nastavnici drugih društvenih predmeta, primjerice vjeronauka, etike, engleskoga jezika, hrvatskoga jezika itd., odnosno svi nastavnici koji u sklopu predmetne nastave obrađuju temu holokausta. 

Edukacija će se održati u Yad Vashemu u Jeruzalemu, Država Izrael, u razdoblju od 22. do 29. lipnja 2022. godine

Budući da se seminar održava isključivo na engleskome jeziku, provjerit će se razina znanja engleskoga jezika kandidata koji zadovoljavaju uvjete natječaja i budu pozvani na razgovor.

Za stipendiju se ne mogu prijaviti kandidati koji su već dobili stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za obrazovanje u Yad Vashemu, kandidati koji u trenutku prijave nisu u radnome odnosu, kao ni učitelji/nastavnici te sveučilišni profesori i stručnjaci koji nisu aktivno uključeni u edukaciju o holokaustu.

Troškove boravka u Izraelu, odnosno smještaja i edukacije, snosit će Yad Vashem, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja snosit će putne troškove i troškove kotizacije odabranih kandidata.

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti ispunjene obrasce s potpisom ravnatelja i pečatom obrazovne ustanove, kao i motivacijsko pismo na engleskome jeziku, uz naznaku:
„Za natječaj za stipendije za poučavanje o holokaustu, Yad Vashem 2022.“, do 18. svibnja 2022. godine:

ili

  • u papirnatome obliku poštom na adresu: 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Samostalni sektor za koordinaciju europskih poslova i međunarodnu suradnju

Donje Svetice 38

10 000 Zagreb.

Kao pravodobno pristigle prijave bit će priznate pošiljke koje nose datum pečata pošte 18. svibnja 2022. godine. 

Sve pošiljke s kasnijim datumom pečata pošte ili kasnijim datumom slanja elektroničke pošte neće biti razmatrane. 


Izvor:

https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/ministarstvo-znanosti-i-obrazovanja-i-yad-vashem-svjetski-centar-za-sjecanje-na-holokaust-raspisuju-natjecaj-za-25-stipendija-za-poucavanje-o-holokaustu-4898/4898


Odgovori