Historijski zbornik, 1948. godina, 1. broj (1-4)

IMPRESSUM
Historijski zbornik, godina I, broj 1-4, Glavni i odgovorni urednik: Jaroslav Šidak, Redakcioni odbor: Vladimir Babić, Miroslav Brant, Grga Novak, Marko Kostrenćić, Jaroslav Šidak, Izdaje Povijesno društvo Hrvatske – Zagreb, Tisak i naklada Nakladni Zavod Hrvatske – Zagreb, Zagreb 1948, 316 stranica, VI tabli, jedna karta i poseban listić sa ispravcima. [Zbog svoje odsutnosti iz Zagreba član redakcionog odbora Grga Gamulin nije sudjelovao u uređivanju ovog sveska. Redakcija završena 15. IX. 1948.]

SADRŽAJ

Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 1 (1948).

PDF datoteka: HZ_1_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 136kB


ČLANCI I RASPRAVE

Naslov: Riječ uredništva
Historijski zbornik 1 (1948), str. 7-10.

PDF datoteka: HZ_1_2_UREDNISTVO.pdf, veličina datoteke: 1022kB


Autor: MARKO KOSTRENČIĆ
Naslov: Stara baština i novi putovi
Historijski zbornik 1 (1948), str. 11-24.

PDF datoteka: HZ_1_3_KOSTRENCIC.pdf, veličina datoteke: 2443kB


Autor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Revolucija godine 1848.-1849.
Historijski zbornik 1 (1948), str. 25-42.

PDF datoteka: HZ_1_4_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 2925kB


Autor: VASO BOGDANOV
Naslov: Uloga podunavskih slavenskih naroda 1848.-1849. u svijetlu najnovijih istraživanja sovjetske historiografije
Historijski zbornik 1 (1948), str. 43-66.

PDF datoteka: HZ_1_5_BOGDANOV.pdf, veličina datoteke: 3829kB


Autor: RUDOLF BIĆANIĆ
Naslov: Industrijska revolucija u Hrvatskoj i godina 1848.
Historijski zbornik 1 (1948), str. 67-103.

PDF datoteka: HZ_1_6_BICANIC.pdf, veličina datoteke: 4513kB


Autor: LJUBO KARAMAN
Naslov: O umjetnosti srednjeg vijeka u Hrvatskoj i Slavoniji
Historijski zbornik 1 (1948), str. 103-128.

PDF datoteka: HZ_1_7_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 7372kB


Autor: GRGA NOVAK
Naslov: Pogled na prilike radnih slojeva u rimskoj provinciji Dalmaciji
Historijski zbornik 1 (1948), str. 129-152.

PDF datoteka: HZ_1_8_NOVAK.pdf, veličina datoteke: 3138kB


Autor: OLEG MANDIĆ
Naslov: O nacrtu razvojnih stepena u prvobitnoj zajednici
Historijski zbornik 1 (1948), str. 153-174.

PDF datoteka: HZ_1_9_MANDIC.pdf, veličina datoteke: 3443kB


MANJI PRILOZI

Autor: FRAN BARBALIĆ
Naslov: Prvi parlamentarni izbori u Istri 1848.
Historijski zbornik 1 (1948), str. 175-182.

PDF datoteka: HZ_1_10_BARBALIC.pdf, veličina datoteke: 1377kB


Autor: E. A. BELJAJEV
Naslov: Periodizacija srednjovjekovne turske historije
Historijski zbornik 1 (1948), str. 183-187.

PDF datoteka: HZ_1_11_BELJAJEV.pdf, veličina datoteke: 1158kB


Autor: ZDENSKO VOJNOVIĆ
Naslov: Idejnost u muzejima
Historijski zbornik 1 (1948), str. 188-193.

PDF datoteka: HZ_1_12_VOJNOVIC.pdf, veličina datoteke: 1293kB


Autor: ZDENKO VINSKI
Naslov: Nešto o značenju arheoloških iskapanja
Historijski zbornik 1 (1948), str. 194-200.

PDF datoteka: HZ_1_13_VINSKI.pdf, veličina datoteke: 1354kB


PRILOZI PROVIJESTI UMJETNOSTI I ARHEOLOGIJE
Autor: CVITO FISKOVIĆ
Naslov: Iskopine srednjovjekovne crkve sv. Eufemije u Splitu
Historijski zbornik 1 (1948), str. 201-211.

PDF datoteka: HZ_1_14_FISKOVIC.pdf, veličina datoteke: 4302kB


Autor: STJEPAN GUNJAČA
Naslov: Još jedan nalaz starohrvatskog nakita u Trilju
Historijski zbornik 1 (1948), str. 211-216.

PDF datoteka: HZ_1_15_GUNJACA.pdf, veličina datoteke: 1014kB


ZNANSTVENE USTANOVE

Autor: FEDOR MOAČANIN
Naslov: Muzej Srba u Hrvatskoj
Historijski zbornik 1 (1948), str. 217-221.

PDF datoteka: HZ_1_16_MOACANIN.pdf, veličina datoteke: 663kB


Autor: DANICA ŠVALBA
Naslov: Rad Muzeja narodnog oslobođenja na skupljanju građe za povijest NOB-e
Historijski zbornik 1 (1948), str. 222-232.

PDF datoteka: HZ_1_17_SVALBA.pdf, veličina datoteke: 4928kB


PRIKAZI I OCJENE

Autor: MIROSLAV BRANDT
Naslov: Današnje naše mogućnosti upoznavanja materijalističkog pogleda na historiju
Historijski zbornik 1 (1948), str. 233-243.

PDF datoteka: HZ_1_18_BRANDT.pdf, veličina datoteke: 1681kB


Autor: RUDOLF BIĆANIĆ
Naslov: Maurice Dobb, Studies in the development of capitalism
Historijski zbornik 1 (1948), str. 243-245.

PDF datoteka: HZ_1_19_BICANIC.pdf, veličina datoteke: 481kB


Autor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Novi prilozi o slavenskim narodima u revoluciji 1848.-49.
Historijski zbornik 1 (1948), str. 246-253.

PDF datoteka: HZ_1_20_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 1366kB


Autor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Zgodovinski časopis I, Ljubljana 1947
Historijski zbornik 1 (1948), str. 253-258.

PDF datoteka: HZ_1_21_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 993kB


Autor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Glasnik Državnog muzeja u Sarajevu, N. S. 1946. Društvene nauke I.
Historijski zbornik 1 (1948), str. 258-261.

PDF datoteka: HZ_1_22_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 664kB


Autor: VLADIMIR BABIĆ
Naslov: Istoriski glasnik. Organ Istoriskog društva Srbije I, Beograd 1948
Historijski zbornik 1 (1948), str. 262-264.

PDF datoteka: HZ_1_23_BABIC.pdf, veličina datoteke: 499kB


Autor: TOMO ČUBELIĆ
Naslov: Istoriski zapisi I, 1-6, Cetinje 1948
Historijski zbornik 1 (1948), str. 264-267.

PDF datoteka: HZ_1_24_CUBELIC.pdf, veličina datoteke: 645kB


Autor: TOMO ČUBELIĆ
Naslov: J. Jovanović, Stvaranje crnogorske države i razvoj crnogorske nacionalnosti, 1948
Historijski zbornik 1 (1948), str. 267-270.

PDF datoteka: HZ_1_25_CUBELIC.pdf, veličina datoteke: 631kB


Autor: MILAN PRELOG
Naslov: C. Fisković, Naši graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća u Dubrovniku, 1947
Historijski zbornik 1 (1948), str. 271-275.

PDF datoteka: HZ_1_26_PRELOG.pdf, veličina datoteke: 1320kB


Autor: MARIJANA GUŠIĆ
Naslov: O problemima etnogeneze Slavena
Historijski zbornik 1 (1948), str. 275-282.

PDF datoteka: HZ_1_27_GUSIC.pdf, veličina datoteke: 1841kB


Autor: VLADIMIR BABIĆ
Naslov: Metodika povijesne nastave u osnovnoj i srednjoj školi
Historijski zbornik 1 (1948), str. 283-290.

PDF datoteka: HZ_1_28_BABIC.pdf, veličina datoteke: 1767kB


BILJEŠKE

Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 1 (1948), str. 291-304.

PDF datoteka: HZ_1_29_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 2959kB


OSTALO

Naslov: Rezime
Historijski zbornik 1 (1948), str. 305-315.

PDF datoteka: HZ_1_30_REZIME.pdf, veličina datoteke: 2070kB


Naslov: Uredništvo
Historijski zbornik 1 (1948), str. 315-316.
PDF datoteka: HZ_1_31_UREDNISTVO.pdf, veličina datoteke: 95kB

Odgovori