Bibliografija Hrvatskog instituta za povijest (2011. – 2020.)

“Hrvatski institut za povijest ove godine obilježava 60 godina aktivnog znanstvenog rada. Povodom ove okrugle obljetnice objavili smo iscrpnu bibliografiju objavljenih radova naših djelatnika tijekom posljednjih 10 godina (od 2011. do 2020.).”


Izašla je iz tiska Bibliografija Hrvatskog instituta za povijest (2011. – 2020.)

Online pretraga Bibliografije HIP-a

http://www.isp.hr/izasla-je-iz-tiska-bibliografija-hrvatskog-instituta-za-povijest-2011-2020/

https://www.facebook.com/HIP.Zagreb


Odgovori