Tomislav Bilić, “Aliena pecunia. Zbirka antičkog novca zaplijenjena u Ustaškom logoru Požega / Aliena pecunia. The collection of Roman coins confiscated in the Ustashe Požega Camp”

Tomislav Bilić, Aliena pecunia. Zbirka antičkog novca zaplijenjena u Ustaškom logoru Požega / Aliena pecunia. The collection of Roman coins confiscated in the Ustashe Požega Camp. Opera Varia Musei Archaeologici Zagrabiensis 3. Zagreb, Arheološki muzej u Zagrebu / The Archaeological Museum in Zagreb, 2020.


Numizmatički odjel Arheološkog muzeja u Zagrebu, među više od četvrt milijuna predmeta, čuva i numizmatičku zbirku konfisciranu od strane režima kvislinške NDH tijekom Drugog svjetskog rata.

Numizmatičkom analizom dijela zbirke koji obuhvaća antički novac utvrđeno je da zbirka najvjerojatnije potječe iz područja istočnog dijela Savsko-Dravsko-Dunavskog međurječja, koje danas pripada Republici Hrvatskoj. Istovremeno, arhivsko istraživanje rezultiralo je pronalažanjem podataka i donošenjem zaključaka koji se podudaraju s onima dobivenima numizmatičkom analizom.

Moguće su dvije verzije rekonstrukcije okolnosti oduzimanja zbirke: prema vjerojatnijoj varijanti, ona je zaplijenjena u Iseljeničkom i useljeničkom logoru Slavonska Požega tijekom ljeta 1941. godine, no postoji i mogućnost da je oteta nekom lokalnom požeškom kolekcionaru židovske vjere i/ili etničke pripadnosti u gradskoj ispostavi Ustaškog pokreta.


The Numismatic Department of the Archaeological Museum in Zagreb holds more than a quarter of a million objects. As part of its Collection of Roman Imperial bronze coins, the Department keeps a numismatic collection confiscated by the quisling regime of the Independent State of Croatia during the Word War II.

The numismatic analysis of Greek and Roman coins in the collection has shown that the eastern part of the Sava-Drava-Danube region in the territory of the modern Republic of Croatia is the most likely provenance of the collection. At the same time, archival research has resulted in the recovery of information and the formation of conclusions complementary to those obtained through the numismatic analysis.

Two possible reconstructions of the circumstances of the collection’s confiscation were established: it is likely that it was confiscated in the Slavonska Požega Concentration Emigration and Immigration Camp during the summer of 1941, but it is also possible it was confiscated in the Ustashe Požega organization, originally belonging to a local collector of Jewish (confessional or ethnic or both) ancestry.


SADRŽAJ / CONTENTS

PREDGOVOR / FOREWORD

UVOD / INTRODUCTION

ANALIZA SASTAVA ZBIRKE / COMPOSITION OF THE COLLECTION

PORIJEKLO ZBIRKE / ORIGIN OF THE COLLECTION

Ustaški državni teror prema Srbima, oduzimanje imovine i iseljeničko-useljenički logori / The Ustashe state terror against Serbs, confiscation of property and emigration-immigration camps

Ustaški državni teror prema Židovima i oduzimanje imovine / The Ustashe state terror against Jews and confiscation of property

Struktura požeškog ustaškog upravnog aparata i oduzimanje židovske imovine / The structure of Ustashe administration in Požega and the confiscation of Jewish property

ZAKLJUČAK / CONCLUSION

ARHIVSKI IZVORI / ARCHIVAL SOURCES

LITERATURA / BIBLIOGRAPHY

KATALOG / CATALOGUE

Napomene uz katalog / Comments

Literatura korištena u katalogu / Bibliography

Katalog predmeta / Catalogue

Dodatak katalogu / Appendix

TABLE / PLATES


https://www.amz.hr/hr/usluge/nakladnistvo/opera-varia/alinea-pecunia/


Odgovori