Predstavljen “Leksikon hrvatskoga iseljeništva i manjina”

“Leksikon hrvatskoga iseljeništva i manjina” koji su uredili Vlado Šakić i Ljiljana Dobrovšak predstavljen je u Hrvatskoj matici iseljenika (HMI) u Zagrebu.


Ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar Željko Holjevac istaknuo je da je Leksikon izvor provjerenih informacija o povijesti naših ljudi u pokretu te dodao kako su njegovi nakladnici nastojali doprijeti do većine pojedinaca i skupina koji su na različite načine gradili hrvatsku dionicu moderne kulture susreta na globalnoj razini.

Nakladnički projekt, napomenuo je, realizirali su Institut društvenih znanosti Ivo Pilar kao izvršitelj i Hrvatska matica iseljenika kao naručitelj projekta.

Iseljenici su višestruko obilježili vlastite obitelji, zavičajne sredine svojih rodova i njihovu planetarnu razgranatost, hrvatsko društvo i državu, kao i nacionalnu historiografiju, napomenuo je dodavši kako su su natuknice zrcalo svojega doba u dinamičnim povijesnim i političkim okolnostima.

Po Holjevčevim riječima, Hrvati izvan Republike Hrvatske sukreatori su epoha kroz koje je naš narod u domovini prolazio u složenim prilikama koje se rađaju i umiru tijekom više stoljeća i u nekoliko država. Okolnosti su bile, naglasio je, uistinu zahtjevne pa se emigracija nametnula i kao fenomen svojega doba, koji zaslužuje vlastiti leksikon.

– Svjedočili smo nacionalnoj pomirbi svih Hrvata u zajedničkoj nam borbi za neovisnost Lijepe naše tijekom Domovinskoga rata 1990-ih kao kruni tisućljetne težnje za slobodom raseljenoga hrvatskog bića, rekao je dodavši kako suvremeno hrvatsko zajedništvo na globalnoj razini, nakon pada komunizma na Starome kontinentu rezultira i potrebom sažimanja rasutih hrvatskih tragova u cilju sustavnoga predstavljanja i vrednovanja ostvarenja naših ljudi u tuđini.

Ravnatelj HMI Mijo Marić naglasio je kako tiskano izdanje Leksikona s opsegom od 1096 stranica s 3464 natuknice predstavlja jedinstven leksikografski iskorak cjelovitog opisa fenomena hrvatskih migracija u razdoblju od novoga vijeka do naših dana, s posebnim naglaskom na migracije u XIX. i XX. stoljeću.

Recenzent Vladimir P. Goss smatra kako je posrijedi referentno djelo koje će zadiviti leksikografskim blagom sažetim iz građe relevantne za hrvatski nacionalni korpus i kulturu izvan domovine, uključujući pokrete, organizacije, događaje i ljude iz 45 zemalja svijeta.

Recenzent Dinko Šokčević izrazio je uvjerenost kako će uvršteni sadržaj Leksikona izdvojen iz elektroničke baze do sada prikupljene šire građe, osnažiti nepristranu vidljivost hrvatske dionice u ljudskome znanju na hrvatskome jeziku, donoseći nedostajuće mnoštvo fascinantnih činjenica o stvaralaštvu hrvatske dijaspore u 45 zemalja svijeta na šest kontinenata.

Na predstavljanju su sudjelovali i ravnatelj Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu Tomislav Markić te urednici Ljiljana Dobrovšak i Vlado Šakić. Leksikon hrvatskoga iseljeništva i manjina objavili su Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Hrvatska matica iseljenika.

Izvor:

https://magazin.hrt.hr/668670/predstavljen-leksikon-hrvatskoga-iseljenistva-i-manjina


Dodatne informacije:

https://matis.hr/vijesti/ukoriceno-leksikografsko-blago-hrvatskoga-iseljenistva-i-manjina/

https://narod.hr/kultura/fenomen-hrvatskih-migracija-predstavljen-leksikon-hrvatskoga-iseljenistva-i-manjina


Odgovori