Zbornik radova „Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija u Domovinskom ratu“

Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest objavila je 2018. godine knjigu „Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija u Domovinskom ratu“ – zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 2016. godine koji je uredio Miroslav Akmadža.

 

 

Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija u Domovinskom ratu. Zbornik radova znanstvenog skupa

 

 

Autor: Miroslav Akmadža (ur.)

 

 

Broj stranica: 624

 

 

Godina izdanja: 2018.

 

Tematika Domovinskog rata u Hrvatskoj devedesetih godina 20. stoljeća od iznimnog je interesa za hrvatsku suvremenu historiografiju, kao i za druge društveno-humanističke, ali i pojedine prirodne znanosti. No, osim znanstvenika ta tematika, zbog svoje aktualnosti i činjenice da se Domovinski rat dogodio u nedavnoj prošlosti pa ga se sjećaju svi rođeni prije 1995., izaziva pozornost i šire hrvatske javnosti, kao i one u susjednim zemljama, sudionicama ratnih zbivanja. To se posebice odnosi na Srbiju, koja je izvršila agresiju na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, kao i na Bosnu i Hercegovinu, koja je također bila meta srpsko-crnogorske agresije, ali i s čijeg su područja ti agresori napadali Hrvatsku. Potonje se posebice odnosi na Slavonski Brod i Brodsko-posavsku županiju, koji se geografski nalaze uz same granice tih država i koji su glavne vojne udare trpjeli upravo s tih područja.

U takvom spletu okolnosti Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija postali su iznimno važan vojno-strateški čimbenik u obrani Hrvatske od velikosrpske agresije. To je područje postalo bojno polje od iznimnog značaja, na kojem su se odvijali ratni sukobi velikih razmjera. To je rezultiralo uključivanjem velikog broja stanovnika tog područja u obrambene ratne aktivnosti, bilo u sklopu hrvatskih vojno-redarstvenih snaga, bilo u sklopu civilne zaštite, vatrogasnih postrojbi, zdravstvenih i socijalnih ustanova, kao i mnogih drugih logističkih i humanitarnih aktivnosti. Osim domicilnog stanovništva u obrani navedenog područja sudjelovale su i mnoge vojno-redarstvene postrojbe, kao i razne humanitarne i druge organizacije i pojedinci iz drugih dijelova Hrvatske.

Ratne aktivnosti rezultirale su velikim ljudskim i materijalnim stradanjima. Mnogi su branitelji i civili, među kojima i djeca, smrtno stradali ili postali invalidi. Brojni su civili morali pred agresorskom najezdom napustiti svoje domove i potražiti privremeni smještaj u dijelovima Hrvatske koji nisu bili izravno ugroženi ratnim zbivanjima. Uslijed agresorskih aktivnosti porušene su mnoge zgrade i gospodarski objekti, što je znatno otežalo svakodnevni život stanovništva na navedenom području. Sve te okolnosti dovele su do bitnih promjena životnih prilika na tom području, ne samo tijekom, nego i nakon rata, posebice na području gospodarskih i demografskih prilika.

Kako bismo dobili što jasniju sliku o svim navedenim problemima tijekom ratnih zbivanja, kao i njihovim posljedicama, smatrali smo nužnim organizirati znanstveni skup na tu temu, na kojem bi se iznijeli rezultati dosadašnjih historiografskih i drugih znanstvenih istraživanja. Kako je 2016. godine Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu, obilježavala 20. godišnjicu svoga osnivanja, smatrali smo da je to najbolja prigoda za organizaciju znanstvenog skupa na temu Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija u Domovinskom ratu.

Znanstveni skup održan je u Slavonskom Brodu 22. i 23. rujna 2016. godine.

Na skupu su sudjelovala 23 izlagača iz raznih znanstvenih i drugih ustanova iz cijele Hrvatske, a teme njihovih izlaganja obuhvaćale su razna područja, kao što su vojna problematika, politika, gospodarstvo, socijalna služba i zdravstvo, demografija, školstvo, Crkva, tisak i razna druga područja.

Navedena izlaganja autori su realizirali i u pisanom obliku, rezultat čega je ovaj Zbornik radova, koji objavljujemo kako bi bio dostupan znanstvenoj, ali i svekolikoj zainteresiranoj javnosti i bio pomoć u daljnjim istraživanjima povijesti Domovinskog rata.

 

PDF izvadak: http://hipsb.hr/wp-content/uploads/2018/06/Sadr%C5%BEaj-1.pdf

 

Izvor: http://hipsb.hr/proizvod/slavonski-brod-brodsko-posavska-zupanija-domovinskom-ratu-zbornik-radova-znanstvenog-skupa/

 

Odgovori