Luka Pejić, “Historija klasičnog anarhizma u Hrvatskoj – fragmenti subverzije”

SADRŽAJ   Predgovor Uvod  Historiografski izazov anarhizma Anarhija – nijanse i slojevi ideje Nacija i revolucija Industrijalizacija i radnički pokret Odjeci Pariške komune „Propaganda djelom“ Miloš Krpan Stjepan Fabijanović Međuratno razdoblje i Španjolski građanski rat Umjetnost Za kraj Kronologija Grafički prilozi Literatura Kazalo imena Zahvale Bilješka o autoru — KNJIGA JE DOSTUPNA U PDF-FORMATU: historija-klasicnog-anarhizma-pejic (2016) —    Odjeci knjige:   Novi list, 25. Read more
1 156 157 158