Broj 2-2017 časopisa “Historijski zbornik” dostupan online

Na Hrčku – portalu znanstvenih časopisa RH dostupan je u cijelosti broj 2-2017 časopisa “Historijski zbornik”.

 

 

Historijski zbornik, Vol. LXII, No. 2, 2017.

 

Datum izdavanja: Veljača 2018.

Objavljen na Hrčku: 20.02.2018.

 

https://hrcak.srce.hr/hz

 

 

Sadržaj

 

 

Članci

 

 

Nedim Zahirović
Tragom jedne karijere: Halil-beg (Halil-paša) Memibegović od Like preko Jegra do Banje Luke (str.353-364)

 

 

Andreja Smetko
„[…] uz narodni duh, narodni jezik, neka vlada i narodna nošnja!“ Odjeća kao medij iskazivanja nacionalnog identiteta u vrijeme Hrvatskog narodnog preporoda (str.365-393)

 

 

Ana Biočić
Političko neslaganje ili sukob biskupa i svećenika? Prilog za životopis Josipa Miškatovića (1836-1890) (str.395-409)

 

 

Luka Pejić
Odnos radničkog pokreta i seljaštva na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće u Osijeku i okolici (str.411-438)

 

 

Ljiljana Dobrovšak
Spomenici Židovima stradalima u Prvom svjetskom ratu na području sjeverne Hrvatske u kontekstu njihova međuratnoga položaja (str.439-461)

 

 

Okrugli stol “Ferdo Šišić i njegova knjižnica u Državnom arhivu u Zagrebu”

 

 

Damir Agičić
Ferdo Šišić, sveučilišni profesor, znanstvenik i javni djelatnik (str.469-474)

 

 

Tomislav Galović
Medievistički profil Ferde Šišića (1869–1940) (str.475-480)

 

 

Željko Holjevac
Ferdo Šišić i (rano)novovjekovna hrvatska povijest (str.481-488)

 

Marinko Vuković
Ostavština akademika Ferde Šišića u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (str.489-497)

 

 

Ivan Bačmaga
Povijesna veličina Ferde Šišića (str.499-502)

 

 

Nagrade na području historiografije

Vijest (str.503-509)

 

 

Javna povijest

 

Tvrtko Jakovina
Povijest „Treće povijesti“ (str.513-528)

 

 

Ocjene i prikazi; znanstveni i stručni skupovi; manifestacije (str.529-641)

 

 

Branimir Janković (prir.), Intelektualna historija / 531–534 (Mihaela Marić) • Jennie M. Carlsten and Fearghal McGarry (eds), Film, History and Memory / 534–539 (Innogen Brotherton) • Momčilo Pavlović, Andrzej Zaćmiński, Dragomir Bondžić (ur.), Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku / 539–544 (Josip Jagodar) • Andreja Dugandžić, Tijana Okić (ur.), Izgubljena revolucija: AFŽ između mita i zaborava / 544–548 (Ana Rajković) • Igor Duda (ur.), Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma / 548–551 (Kristina Deskar) • Izlaganje na promociji knjige Stvaranje socijalističkog čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskog socijalizma / 551–554 (Snježana Koren) • Jacques Le Goff, Treba li povijest zaista dijeliti na razdoblja? / 555– 559 (Andrija Banović) • George G. Iggers, Istorijska nauka u 20. veku. Kritički pregled u međunarodnom kontekstu / 559– 564 (Mihaela Marić) • Pieter M. Judson, The Habsburg Empire: A New History / 564– 571 (Filip Šimetin Šegvić) • Franco Moretti, Građanin – između povijesti i književnosti / 571– 574 (Izabela Šegedin) • Drago Roksandić, Luka Jakopčić (ur.), Zapovidi Babogredske kompanije 1823.-1824. godine / 574– 577 (Boris Blažina) • Jasenka Maslek, Zemlja i ljudi – Vinogradarstvo na poluotoku Pelješcu u 19. i 20. stoljeću / 577– 579 (Hrvoje Pavić) • Predrag M. Vajagić, Banovi Dunavske banovine / 579–583 (Lidija Barišić Bogišić) • Ian Kershaw, Do pakla i natrag. Europa 1914.–1949. / 583– 587 (Ivan Smiljanić) • Adolf Hitler, Mein Kampf. Eine kritische Edition / 587– 592 (Matko Globačnik) • Robert M. Edsel, Spas Italije. Spašavanje nacionalnog blaga koje su oteli nacisti / 592– 595 (Ivan Smiljanić) • Tadeusz Borowski, Kod nas u Auschwitzu / 596– 599 (Lucija Bakšić) • Ana Antić, Therapeutic Fascism: Experiencing the Violence of the Nazi New Order in Yugoslavia / 599– 604 (Vedran Duančić) • Drago Roksandić i Vlatka Filipčić Maligec, Kultura hrvatskog antifašizma. Prvi kongres kulturnih radnika Hrvatske (Topusko, 25. – 27. lipnja 1944.). Između „mjesta pamćenja“ i kritičke refleksije / 604– 608 (Davor Mandić) • Škeljzen Malići, Kosovo i raspad Jugoslavije / 608– 613 (Tomislav Štuka) • Stevo Đurašković, The Politics of History in Croatia and Slovakia in the 1990s / 613– 619 (Sven Španić) • Yuval Noah Harari, Homo Deus. Kratka povijest sutrašnjice / 619– 621 (Tizian Raspor) • Ruske povorke Stanislava Vinavera: povodom znanstvenog skupa „Stanislav Vinaver i ruska kultura“ / 622– 625 (Branimir Janković) • Deveta konferencija Europskog društva za povijest okoliša / 626– 628 (Hrvoje Petrić) • Desničini susreti po trinaesti put / 628– 634 (Dušan Marinković) • Otkrivanje spomen-ploče Židovima stradalima u Holokaustu, Donji Miholjac, 24. rujna 2017. / 634– 636 (Goran Korov) • Projekt ‘The Entangled Histories of Emotions in the Mediterranean World’ – niz seminara 2017/2018. / 636– 637 (Mirko Sardelić) • Okrugli stol o Franu Supilu, Zagreb, 11. listopada 2017. / 637– 641 (Stipe Mlikotić) • Petnaest uspješnih godina Povijesne udruge Moslavina / 641– 641 (Stela Kos)

 

Nekrolozi

 

In memoriam Ivica Golec (1943-2017)
(Milan Vrbanus)

 

 

Odgovori