Novi broj časopisa ˝Radovi Zavoda za hrvatsku povijest˝

Objavljen je novi broj časopisa ˝Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu˝ za 2017. godinu koji je u potpunosti dostupan online na portalu Hrčak.

 

 

—-

 

 

Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

 

https://hrcak.srce.hr/radovi-zhp

 

 

2017

 

Vol. 49 No. 1

 

 

Sadržaj/Contents

 

 

In honorem Neven Budak.

Prof. dr. sc. Neven Budak – biobibliographica sexagenario dicata

Trpimir Vedriš, Damir Agičić

 

Članci i rasprave / Papers and studies

 

Povijesno-topografski aspekti kristijanizacije agera kolonije Pole u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku (4. – 6. stoljeće)
Historical and Topographical Aspects of Christianization of the Ager of Colonia Pola in Late Antiquity and Early Middle Ages (4th – 6th centuries)
Marina Zgrablić, Davor Bulić

 

 

Insediamenti templari sulla costa adriatica orientale e relazioni con il versante Adriatico occidentale
Templar Settlements in Istria and along the Croatian Coast and Relations with Western Adriatic Side
Templarske naseobine u Istri i na hrvatskoj obali i odnosi sa zapadnojadranskom stranom
Vito Ricci

 

 

Širenje hrvatskog etnonima i lingvonima na slovensko stanovništvo današnje istočne Slovenije između 16. i početka 19. stoljeća i njihovo iščeznuće
The Spread of the Croatian Ethnonym and Linguonym to the Slovene Population of the Present-Day Eastern Slovenia Between the 16th and Early 19th Centuries and Their Disappearance
Boris Golec

 

Uloga slavonskih i srijemskih šuma u osmanskom vojnom pohodu na Siget 1566. s posebnim obzirom na mostogradnju
The Role of Forests of Slavonia and Syrmia in the Ottoman Szigetvár Campaign of 1566 with Particular Regard to Bridge-Building
Anđelko Vlašić

 

Migration Movements in Varaždin in the Context of the Process of Modernization (1850 – 1918) with Special Emphasis on the Towns of Civil Croatia and Styria
Migracijska kretanja u Varaždinu u kontekstu modernizacijskih procesa (1850. – 1918.) s posebnim obzirom na gradove u Banskoj Hrvatskoj i Štajerskoj
Ivančica Jež

 

 

Kobarid/Caporetto vs. Vittorio Veneto: konfliktne kulture sjećanja u zagrebačkom dnevniku Obzor
Caporetto (Kobarid) vs. Vittorio Veneto: Conflicting Cultures of Remembrance in the Obzor Daily (Zagreb)
Ivana Cvijović Javorina

 

 

Jasenovačke žrtve i uspostava nacionalnog programa u Srbiji (1986. – 1995.)
Jasenovac Victims and the Establishment of the National Programme in Serbia (1986–1995)
Bernardica Jurić

 

 

Ocjene i prikazi / Critiques and reviews

 

 

O studiju njemačkog jezika na zagrebačkom Filozofskom fakultetu potkraj 19. i početkom 20. stoljeća Ivana Cvijović Javorina, „Od ovih je njemački jezik za nas bez dvojbe najvažniji…“: prilozi za povijest nastave njemačkog jezika i studija germanistike na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu 1876.-1904., Zagreb: Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, FF Press, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016., 161 str.
Lucija Bakšić

 

 

Zločinci, psihijatri i politička javnost: razvoj koncepta moralnog ludila od osamnaestog stoljeća do danas. David W. Jones, Disordered Personalities and Crime. An Analysis of the History of Moral Insanity, London-New York: Routledge, 2016., 295 str.
Vinko Drača

 

 

O hrvatskoj historiografiji u socijalističko doba. Magdalena Najbar-Agičić, U skladu s marksizmom ili činjenicama: Hrvatska historiografija 1945-1960., Zagreb: Ibis grafika, 2013., 557 str. Branimir Janković, Mijenjanje sebe same: Preobrazbe hrvatske historiografije kasnog socijalizma, Zagreb: Srednja Europa, 2016., 293 str.
Marino Badurina

 

 

Nov izvor o nastanku Nezavisne Države Hrvatske. Alfred Rosenberg, Die Tagebücher von 1934 bis 1944. Herausgegeben und kommentiert von Jürgen Matthäus und Frank Bajohr, Frankfurt am Main: S. Fischer, 2015., 650 str.
Matko Globačnik

 

 

Povijest se događa i nakon prijelomnica: anatomija jedne hrvatske velikaške porodice. Iskra Iveljić, Anatomija jedne velikaške porodice: Rauchovi, Zagreb: Filozofski fakultet, FF Press, 2014., 312 str.
Vinko Drača

 

 

Isprepletene povijesti. Iskra Iveljić (ed.), The Entangled Histories of Vienna, Zagreb and Budapest (18th-20th Century), Zagreb: FF Press, 2015., 582 str.
Nikola Tomašegović

 

 

Odjeci reformacije i katoličke obnove u hrvatskim povijesnim zemljama: dva zbornika radova. Tridentska baština. Katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama. Ur. Zrinka Blažević, Lahorka Plejić Poje. Zagreb: Matica Hrvatska, Katolički Bogoslovni Fakultet u Zagrebu, Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu, 2016., 503 str. The Reformation in the Croatian Historical Lands. Research Results, Challenges, Perspectives. Ur. Zrinka Blažević, Stanko Jambrek, Nataša Štefanec. Osijek-Zagreb: Bibilijski institut, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Visoko evanđeosko teološko učilište, Osijek, 2015., 300 str.
Vinko Drača

 

 

Namjesnik austrijske Dalmacije Gabrijel Rodić o sebi i svom vremenu. Marko Trogrlić, Dostojan vojnik Jelačića bana. Autobiografski zapisi dalmatinskog namjesnika Gabrijela Rodića, Zagreb-Split: Leykam international, 2017., 228 str.
Željko Karaula

 

 

Dvije knjige o caru Dioklecijanu. Jasen Boko, Dioklecijan: biografija kontroverznog rimskog cara: reformator ili progonitelj kršćana, Zagreb: Profil, 2016., 334 str. Nenad Cambi, Dioklecijan: Vir prudens, moratus callide et subtilis ili inventor scelerum et machinator omnium malorum, Split: Književni krug; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2016., 315 str.
Tea Miroslavić

 

 

Skupovi i konferencije / Symposia and conferences

 

 

Vino i vinogradarstvo u Slavoniji, Srijemu i Baranji u povijesnoj perspektivi Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Vino i vinogradarstvo u povijesti Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod i Erdut, 20. – 22. rujna 2017.
Josip Parat

 

 

Križarski pohod ugarsko-hrvatskog kralja Andrije II. Znanstveni kolokvij 800 godina križarskog pohoda Andrije II. (800 years of Andrew II’s crusade), Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb (27. listopada 2017.)
Paula Vuković

 

 

Bibliografija knjiga povijesne tematike objavljenih u Republici Hrvatskoj 2016.-2017. godine
Vedran Muić

 

 

Odgovori