Sinteza „Temelji moderne Hrvatske. Hrvatske zemlje u »dugom« 19. stoljeću“

U izdanju Matice hrvatske objavljen je VI. svezak serije Povijest Hrvata (urednice sveska Vlasta Švoger i Jasna Turkalj).

 

 

Temelji moderne Hrvatske

Hrvatske zemlje u »dugom« 19. stoljeću

 

POVIJEST HRVATA VI. Urednice sveska Vlasta ŠVOGER i Jasna TURKALJ

 

 

Dosadašnji sintetski prikazi hrvatske povijesti, pa tako i »dugog« 19. stoljeća, najviše su bili usmjereni na prikazivanje političkih zbivanja i procesa i integracijskih ideologija, a gospodarski i društveni razvoj, kultura i vjerski odnosi obrađeni su manje temeljito, nerijetko tek kao dopuna događanja na političkoj sceni. Kao odraz tada prevladavajućih strujanja u domaćoj historiografiji, ali i drugačijih istraživačkih težišta u ranijim razdobljima, u tim sintezama nedostaju prikazi životne svakodnevice različitih društvenih slojeva, regionalna perspektiva te interpretacija zbivanja i procesa iz devetnaeststoljetne hrvatske povijesti na političkom, institucionalnom, gospodarskom, društvenom, kulturnom i vjerskom području u širem, međunarodnom, kontekstu.

 

Svakodnevni život i pogled na političke, gospodarske, društvene i kulturne procese iz regionalne perspektive predstavljeni su samo u sintetskim obradama pojedinih u vremenskom i teritorijalnom pogledu užih cjelina. Ova sinteza hrvatske povijesti u »dugom« 19. stoljeću u izdanju Matice hrvatske prati moderne trendove u sintetskoj obradi nacionalne povijesti i objedinjava sve navedene aspekte hrvatske prošlosti i predstavlja iskorak u metodološkom i koncepcijskom pogledu.

 

Mnogo je događanja, promjena i procesa koji su obilježili hrvatsku povijest u »dugom « 19. stoljeću bez čijeg se poznavanja ne može shvatiti ni hrvatska suvremenost. Slijedeći svekoliku heterogenost hrvatskih zemalja u 19. stoljeću, a sa željom da se čitateljima predstave glavne razvojne odrednice toga doba, ova je knjiga podijeljena u tri velike tematske cjeline. Prva cjelina daje opći pregled, odnosno temeljne razvojne sastavnice na općehrvatskoj razini počevši od osnovnih odrednica političke povijesti, preko institucija izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, demografskih kretanja, hrvatskog iseljeništva i Hrvata u susjednim zemljama, donosi prikaz strukture hrvatskoga društva uvažavajući regionalne posebnosti, prati nadalje širenje modernih političkih ideja i ideologija te nacionalno-integracijski proces i oblikovanje moderne hrvatske nacije, zatim gospodarski razvoj hrvatskih zemalja, ustroj različitih vjerskih zajednica kojima su pripadali stanovnici Hrvatske u 19. stoljeću, kulturni i intelektualni razvoj te svakodnevni život stanovnika hrvatskih zemalja.

 

Druga tematska cjelina slijedi metodološki pristup primijenjen u prvoj cjelini i sve navedene aspekte povijesne stvarnosti hrvatskih zemalja u 19. stoljeću istražuje i prati na razini pojedinih hrvatskih regija. Naposljetku, treća tematska cjelina prikazuje hrvatske zemlje u međunarodnom kontekstu, s težištem na onim zemljama s kojima su hrvatske zemlje tijekom »dugog« 19. stoljeća bile državnopravno povezane ili su imale značajnije političke, gospodarske i kulturne veze i kontakte.

 

Na kraju svakoga teksta donosi se izbor iz relevantne literature, a u nekim tekstovima i izbor najvažnijih izvora. U knjizi se donosi desetak povijesnih karata, posebno izrađenih za ovo izdanje, a tekst prate i nadopunjuju brojne zanimljive ilustracije i grafikoni. Knjiga je rezultat rada više od dvadeset znanstvenica i znanstvenika, mahom srednje i mlađe generacije, a osim povjesničara svojim prilozima prisutni su i pravni povjesničari, povijesni demografi, politolozi i etnolozi. Otvorenost prema novim koncepcijama, suvremenim temama i pristupima svakako su glavne odlike ove knjige te se nadamo da ce ih prepoznati i čitatelji – od znanstvenika i studenata različitih humanistickih i društvenih disciplina do najširega kruga čitatelja zainteresiranih za hrvatsku povijest i baštinu.

 

O »dugom« 19. stoljeću pišu: Juraj BALIĆ Tihomir CIPEK Dalibor ČEPULO,  Ljiljana DOBROVŠAK,  Zoran GRIJAK,  Zlatko HASANBEGOVIĆ,  Željko HOLJEVAC,  Arijana KOLAK BOŠNJAK,  Mirela KREŠIĆ,  Marino MANIN,  Dragan MARKOVINA,  † Tomislav MARKUS,  Kristina MILKOVIĆ ŠARIĆ,  Aleksandra MURAJ,  Filip NOVOSEL,  Robert SKENDEROVIĆ,  Slavko SLIŠKOVIĆ,  Dinko ŠOKČEVIĆ,  Vlasta ŠVOGER,  Marko TROGRLIĆ,  Jasna TURKALJ,  Josip VRANDEČIĆ,  Božena VRANJEŠ-ŠOLJAN,  Milan VRBANUS,  Zdravka ZLODI,  Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE i Dinko ŽUPAN.

 

 

biblioteka: POVIJEST HRVATA

broj stranica: 741

godina izdanja: 2016.

izdavač: Matica hrvatska

mjesto: Zagreb

 

 

PDF-ovi

 

Sadržaj (140,7 KB)

Trojedna Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija od 1790. do 1918.: osnovne smjernice političke povijesti (Tomislav Markus †)

Kulturni i intelektualni razvoj u Hrvatskoj u ‘dugom’ 19 stoljeću (Dinko Župan)

Svakodnevni život u 19 stoljeću: ulomak iz rasprave (Aleksandra Muraj)

Kazala imena i zemljopisnih pojmova

 

Vidjeti poveznicu: http://www.matica.hr/knjige/temelji-moderne-hrvatske-1190/

 

 

Odgovori