Niko Bartulović: vrtlog ideja i identiteta

Svetlana Šeatović, Sanja Roić, Marko M. Radulović


Izdavač:

Institut za književnost i umetnost ; Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2023.


Kratak opis:

Međunarodni interdisciplinarni zbornik radova Niko Bartulović: vrtlog ideja i identiteta rezultat je istoimenog naučnog skupa održanog u Beogradu 17. 12. 2021. Zbornik i skup predstavljaju rezultat saradnje odeljenja „Poetika moderne i savremene srpske književnosti“ Instituta za književnost i umetnost, Beograd, Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“, Beograd, i Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U pitanju je, dakle, još jedna uspešna saradnja pomenutih institucija koje zajedničkim naporima nastavljaju rad na projektima kritičkog istraživanja i (pre)vrednovanja brojnih stvaralaca koji na različite i višestruke načine pripadaju i srpskom i hrvatskom kulturnom nasleđu 20. veka.

Reč je o prvoj kolektivnoj monografiji posvećenoj životu i delu ovog nekada veoma cenjenog i nagrađivanog autora, čije je stvaralaštvo nakon Drugog svetskog rata svesno prećutkivano i ujedno o drugoj knjizi u ediciji Instituta za književnost i umetnost „Limes“.

Zbornik sadrži 16 naučnih radova autora iz Srbije, Hrvatske i Italije, podeljenih u tri celine. Četvrta celina zbornika donosi važan prilog biografiji Nike Bartulovića, svedočanstvo njegovog potomka Jurice Škudara, u kome se iznose do sada nepoznati detalji iz privatnog i javnog života ovog pisca, koji će svakako biti od velike koristi budućim proučavaocima njegovog dela. Zbornik donosi i bogat foto-blok koji sadrži veliki broj ranije neobjavljivanih fotografija koje je, u ime Bartulovićeve porodice, nesebično stavio na raspolaganje gospodin Jurica Škudar.


Izvor:

https://ikum.org.rs/izdanje.php?id=180


Odgovori